четвъртък, 6 август 2015 г.

Зам. министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков: Стандартът за спешната помощ ще е линейката да стига до 20 минутиПроектът за медицински стандарт по спешна медицина пред Висшия медицински съвет (ВМС). Такъв стандарт е изработен за първи път у нас, съобщи д-р Шарков. В него са
разписани всички дейности и алгоритми на поведение. Това е азбуката на спешната помощ в България. След приемането му от ВМС и процедурата по общественото обсъждане той ще влезе в сила веднага чрез наредба.
До 2020 г. по европейската програма "Региони в растеж се осигуряват 85 млн. евро, а бюджетните средства се отпускат за обезпечаване дейността на спешните центрове и за заплащане на персонала. Те ще се гласуват всяка година с бюджета, поясни зам. здравният министър.
Имаме 28 центъра за спешна помощ, 132 филиала и 34 спешни приемни отделения. Всички те ще бъдат ремонтирани в средата на 2016 г , а там, където те не покриват новия стандарт, ще бъдат построени нови с европари. Ще бъде обновено и оборудването - всичко необходимо за работата на спешните екипи ще бъде доставено в линейките и във филиалите. По програмата се предвиждат 400 нови линейки плюс още 200, които ще бъдат купени с бюджетни средства, така че през 2020 г. да няма линейка, по-стара от 4-5 г., каза той.
Ще се промени и кадровото обезпечаване, което е свързано с подобреното заплащане, както и с промените в наредбата за специализациите. Тя дава възможност на
работещите в спешната помощ да специализират, чрез договори между центровете за спешна помощ и болниците, определени като бази за обучение. Наредбата вече е в сила и един от резултатите е, че за първи път за периода от януари досега имаме повече назначени в спешната помощ лекари, отколкото напуснали и разликата е с над 30 души. С приемането на държавните изисквания за специалността "парамедик" в системата ще влязат и такива кадри, а всички тези мерки могат да ни гарантират по-добро кадрово обезпечаване на спешната помощ. Първите парамедици ще се включат в системата не по-рано от 2 г., защото това е минималният срок на обучение.
В стандарта се залага спешните екипи да могат да достигат до 20 минути до всяко кътче в страната. В зависимост от степента на тежест на състоянието на пациента ще се
изпраща реанимационен, лекарски или долекарски екип. Той може да промени скоростта, с която пациентът трябва да достигне до лечебно заведение въз основа на оценка на състоянието му на място. Разбира се, най-тежките случаи веднага ще влизат в противошокова зала. Останалите ще минават през лекарски кабинет или ако са в сравнително добро състояние, изчакват обслужването на по-тежките случаи и тогава минават. През пролетта приключихме успешно такъв проект за обучение за всичките над 6000души, работещи в спешната помощ.Всеки има протоколи за действие за всеки вид спешно състояние. Няма да има пациент, който да не може в рамките на 30 мин. да бъде обслужен от екип на Бърза помощ, каза още д-р Шарков.
Според него не бива да се прави разделение между лекарите с категориите труд. "Трудът на всеки български лекар в важен. Нима трудът на педиатъра, който се грижи за едно бебе, което тежи 600 г, е по-маловажен от труда на всеки друг лекар? Не трябва да правим подобно разделяне. Всички български лекари трябва да получават достойно възнаграждение и да имат равни права", заяви той.

Няма коментари:

Публикуване на коментар