вторник, 4 август 2015 г.

Колко лекари са напуснали България?Високото търсене, в някои страни-членки на ЕС, и съответно високото заплащане води до изтичането на квалифициран медицински персонал в различни посоки през европейските граници. Това отчита анализ на Евростат за здравния персонал в страните-членки на ЕС през 2012 г. По данни на експерти от БЛС  за последните 4 години над 1800 български лекари са напуснали страната и са намерили работа в чужбина: през 2011 г. - над 500 лекари, през 2012 г. - 447, през 2013 г.- около 400, а през миналата година - още 540 лекари. От началото на годината досега в чужбина са заминали около 300 високо квалифицирани медицински специалисти.
Според експертите близо 30% от българските лекари, които са потърсили и са намерили работа във Великобритания, са назначени на ръководни позиции.
По данни на националната ни статистика броят на практикуващите лекари у нас в края на миналата година е бил общо 28 842, от които жените са малко над 16 хиляди - 55,5%, а мъжете - 12 827 - 44,5%. Най-висок е делът на общопрактикуващите лекари - над 4 500 или 16 на сто от всички лекари в страната. В структурата следват специалистите по анестезиология и интензивно лечение - над 1500, педиатрия - 1459, акушерство и гинекология - 1 449, хирургия - 1426 и др. Най-голям е делът на лекарите на възраст 45 - 54 години - 10 301 или 35,7 на сто от всички лекари у нас. Младите практикуващи лекари у нас до 35 години са били 2 356 или около 8 на сто, а възрастните медици над 65 години са били 3 557 или около 12%.
Данните на Евростат за периода 2002/2012 г. сочат, че в ЕС-28 са работили над 2 милиона лекари, от които над 320 хиляди в Германия, над 220 хиляди в Италия и около 200 хиляди
във Франция. Медицинските сестри и специалистите по здравни грижи в Евросъюза са били около 3,1 млн., като над 700 хиляди са били на работа в Германия, около 600 хиляди във Франция и около 400 хиляди във Великобритания.


Няма коментари:

Публикуване на коментар