вторник, 4 август 2015 г.

От 1 август т.г. лекарите от ПИМП са улеснени при отчитането на извършената от тях дейностИзпълнителите на медицинска помощ (ИМП)-общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, работещи в извънболничната медицинска помощ вече подават дистанционно в
РЗОК своите отчети, фактури и спецификации - 24 часа в рамките на отчетния период.

Досега ИМП отчитаха извършената от тях дейност, като в рамките на три дни през съответния месец бе необходимо да занесат лично цялата отчетна документация, в офисите на РЗОК, спазвайки работното им време.

Възможността за дистанционно отчитане е предвидена в преходните и заключителни разпоредби на НРД 2015 за медицински дейности и нейната реализация ще улесни ИМП в обмена на информация с РЗОК

Дистанционното отчитане на изпълнителите на ИМП ще бъде достъпно през портала на НЗОК, в секция „Електронни услуги“ – „Подаване на отчети от ИМП“.

Интерфейсът на линка „Подаване на отчети от ИМП“ е променен и сочи към Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК на адрес: https://  pis.nhif.bg / main.

Договорните партньори на НЗОК ще се отчитат дистанционно през ПИС с личен или професионален електронен подпис.

Видовете електронни подписи, с които се подписват и се подават отчетни документи в ПИС от изпълнителите на ИМП, са описани на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, в секциите „За  общопрактикуващи  лекари“, „За  лекарите-специалисти“, в секциите „Указания“ – „Видове електронни подписи, с които се подписват и подават отчетни документи в ПИС от изпълнители на ИМП“

Припомняме, че от първи юли т.г. аптеките, договорни партньори на НЗОК, също подават своите отчети само дистанционно през портала на институцията.Подобна възможност ще бъде в сила от 1 септември т.г. и за лабораториите, гласи прессъобщението на НЗОК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар