неделя, 2 август 2015 г.

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов: През следващите пет месеца ще бъдат вложени 2 млн. лв. в масов слухов скриниг и изследване на ретинопатия на новородените


Парите ще бъдат използвани също така за скринигова програма за откриване на аутизъм при децата до 3 години и обучение на семейни лекари и психиатри. Във всяка областна болница ще има екипи от психолог, социален работник и медицински специалист. Този екип ще прави медико-социален план за терапията на малките деца с хронични заболявания. В университетските болници ще бъде финансирано създаването на високопрофилирани екипи за заболявания като ендокринология, онкология, сърдечносъдови болести и др. Те също ще се занимават с изготвянето на медико-социален план за лечението на децата и начина им на живот

Няма коментари:

Публикуване на коментар