неделя, 2 август 2015 г.

ВМА и БАН подписаха меморандум за сътрудничествов присъствието на заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева и заместник-
министъра на образованието и науката Костадин Костадинов. Меморандумът се сключва за срок от три години и има за цел засилване на добрите си взаимоотношения в области от взаимен интерес, в рамките на своите възможности и компетентност.
Съгласно документа двете страни ще си сътрудничат при изготвяне на експериментални разработки, становища и експертни оценки, включително оценки по проекти на нормативни актове, стратегии и други проекти от национално и международно значение, както и при разработване и изпълнение на научноизследователски и научно-приложни проекти.
ВМА и БАН се споразумяха и за взаимопомощ, както при разработване на програми и проекти, така и при разработване и провеждане на образователни и квалификационни програми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар