неделя, 2 август 2015 г.

От 1 януари 2016 г. плащаме дължимите здравни вноски за 5 години назад, за да бъдат възстановени прекъснатите ни здравни праваПромяната в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)е публикувана в Държавен вестник в края
на юни, но влиза в сила шест месеца по-късно, съобщават от НАП. От там напомнят, че няма промяна в условията, при които се прекъсват здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка. Всеки може да направи справка за здравно-осигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които няма платени здравни вноски, чрез сайта на НАП. Справка може да се направи и по телефона на номер 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат да изчислят дължимите здравни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега.

Няма коментари:

Публикуване на коментар