неделя, 2 август 2015 г.

Мусала Софт се включи като партньор в инициативата на Технически Университет – София за обучение на магистри от специалност „Информационни технологии“,
По време на втори семестър от академичната 2014/2015 година.
В продължение на няколко месеца обучители от Мусала Софт споделяха своя опит по темата „Успешна комуникация и изграждане на ефективни екипи и проекти“.
Основните акценти бяха поставени върху развитие на уменията за ефективна комуникация и презентиране, работа в екип, управление на времето, менторстване и други.
А студентите натрупаха нови знания и умения, чрез комбинация от теория, интерактивни игри и примери от практиката на Мусала Софт.
През м.г. Технически Университет – София актуализира магистърската си програма „Информационни технологии“ заедно с Мусала Софт и други фирми в областта на информационните технологии. По този начин бе постигната общата цел за засилване на връзката между академичната общност и бизнеса. Очаква се тази добра практика да се развие и през следващата академична година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар