неделя, 2 август 2015 г.

Ген.-майор проф. Н. Петров: Периодът на трусове за ВМА приключии в момента болницата се намира в равновесие, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. Николай Петров по време на общо събрание, на което бяха представени данни  за
финансовото й състояние.
От изнесената информация за 2014 г. става ясно, че ВМА като предпочитана болница е на трето място в страната, след УБ в Пловдив и Варна.  В същото време болницата е на 6-о място в страната по изплатени средства за оказване на спешна помощ и други високоспециализирани дейности от НЗОК.
Сравнявайки разходите за януари-юни 2014 г. и януари – юни 2015 г., се отчита намаляване със 17,5 млн.лв. при същия обем и качество на лечебния процес. Драстично намалени са разходите за периодична доставка на резервни части за медицински апарати и системи от 5,4 млн. лв. на 960 хил. лв., или - 83%.
Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура (всички фирми) е свито с 53%; разходите за охрана – с 37%; разходите за видеонаблюдение – с 50%, за почистване и полиране на подови настилки – с 50%.
Преминавайки на самостоятелно обслужване, са постигнати икономии от 87% от пералните услуги и 78% от разходите за почистване.
Разходите за лекарства и консумативи също са свити с 39%.
Според извършения анализ диагностично-лечебния процес запазва своето ниво и ВМА продължава да бъде едно от най-предпочитаните лечебни заведения на страната.
Проф. Николай Петров благодари на служителите на болницата за съвместните усилия, които са положили по време на икономиите, предприети заради натрупани стари дългове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар