неделя, 2 август 2015 г.

Европейският съюз прие Директива 2011/62/ЕС за борба с фалшифицираните лекарствени продуктиС цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти. Директивата изисква създаването на национална система във всички страни членки за верификация на
лекарствените продукти като те ще са свързани с европейската и ще работят в синхрон с нея.
Работата по изграждане на общоевропейската система за верификация на лекарства вече започна, като фармацевтичните компании, дистрибуторите и аптеките в Европейският съюз ще имат 3 години да приведат практиките си в съответствие с изискванията на Директивата за борба с фалшифицираните лекарствени продукти. По силата на новата регулация, лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като бар код на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни.
Усилия за изграждане на национална система за верификация на лекарствени продукти в България обединяват Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз
В тази връзка петте организации подписаха Меморандум за сътрудничество и започват консултации за създаването на национална организация за верификация на лекарствени продукти, която да разработи и впоследствие да управлява системата.
Общата цел е от началото на 2018 г. в България да има внедрена система за верификация на лекарствени продукти, която да функционира в синхрон с европейската и да гарантира, че до пациентите няма да достигат фалшифицирани лекарствени продукти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар