петък, 24 юни 2011 г.

БЛС удостоява с почетен знак-плакет медиците от УМБАЛ „Свети Георги”

За професионално оказаната помощ на пострадалите от катастрофата на магистрала „Тракия”. 
В спасителната акция са участвали 20 лекари, които в нощта на 15 юни приеха пострадалите от тежката катастрофа. Те са както от Спешно отделение, Втора хирургична клиника, Клиниките по неврохирургия, лицево-челюстна хирургия, изгаряния, ортопедия и травматология, така и от Центъра по образна диагностика и КАРИТ.
Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив разполага със спешни екипи, апаратура и консумативи, за да осигури навременна помощ на пострадали в инциденти, както и да гарантира адекватно и качествено здравно обслужване на пациентите от цяла Южна България. Доказателство за това е, че само за 3 часа в нощта на катастрофата, лекарите и сестрите от спешния екип са обработили травмите на 20 пострадали, 9 от които продължават да се лекуват в клиниките на болницата.
Ръководството на БЛС изказва своята дълбока признателност на всички медици за техните професионални действия.

СПИСЪК
НА ЛЕКАРИТЕ, ОКАЗАЛИ ПОМОЩ НА
ПОСТРАДАЛИТЕ В КАТАСТРОФАТА НА 15.06.2011г.

1.    Доц. д-р Красимир Атанасов Мурджев, дм УИН 17 00001939 – Втора хирургична клиника; спец.: хирургия и гръдна хирургия;

2.    Д-р Бойко Емилов Тодоров  УИН 17 00000375 – Втора хирургична клиника; спец.: хирургия.


3.    Д-р Сашо Борисов Топаловски УИН 17 00004575 – Втора хирургична клиника;

4.    Д-р Асен Николов Славков УИН 17 00004554 – Втора хирургична клиника;


5.    Д-р Костадин Георгиев Георгиев УИН 1700001915 – Втора хирургична клиника; спец. Хирургия;

6.    Д-р Христо Кирилов Миновски УИН 17 00003694 – КАРИТ; спец. Анестезиология;
7.    Д-р Олиевер Милан Богдановски УИН 17 00004518 – Втора хирургична клиника;

8.    Д-р Десислава Павлинова Пелова УИН 17 00004030 – КАРИТ; спец. Анестезиология;

9.    Д-р Елена Владимирова Вълканова УИН 17 00004987 – КАРИТ;

10. Д-р Стефан Димитров Райков УИН 1700003344 – Неврохирургия; спец. Неврохирургия;

11. Д-р Силвия Ташкова Атанасова УИН 1700004374 – Неврохирургия;

12. Д-р Атанас Николов Даварски УИН 1700003858 – Неврохирургия; спец. Неврохирургия;

13. Д-р Петър Симеонов Молчовски УИН 1700002890 – Клиника по Ортопедия и Травматология; спец. Ортопедия и травматология;

14. Д-р Красин Кирилов Иванов УИН 1700001984 – Клиника по Ортопедия и Травматология; спец. Ортопедия и травматология


15. Д-р Анастасия Драгова Желева УИН 0160001196 – Лицево-челюстна хирургия;

16. Д-р Николай Георгиев Узунов УИН 0160000057 – Лицево-челюстна хирургия; спец. Хирургична стоматология;

17. Д-р Красимир Янков Янев УИН 1700001957 – Клиника по Изгаряне; спец. Хирургия, Пластично – възстановителна хирургия;

18. Д-р Павлина Костадинова Георгиева УИН 1700003939 – Спешно отделение, сектор Вътрешни болести; спец. Вътрешни болести;

19. Д-р Весела Георгиева Благоева УИН 1700000615 – Образна диагностика; спец. Рентгенология;

20. Д-р Атанас Димитров Хилендаров УИН 1700000277 – Образна диагностика. спец. Рентгенология;

Няма коментари:

Публикуване на коментар