петък, 24 юни 2011 г.

Какво се прави при киста на белия дроб между сърцето и диафрагмата?


Кистите на белия дроб и  медиастинума се срещат сравнително често. Те биват паразитарни и непаразитарни. Кистата е изпълнена с течност с различно съдържание.
При ехинококовите кисти (кучешка тения) течността в бистра и съдържа янтарна киселина и някои минерали. Перикардните кисти са с тънки стени и са разположени в границата между сърцето и диафрагмата.
Вродените кисти се дължат на различни причини,  които действат по време на вътреутробното развитие. Някои от тях се разполагат в средостението. Те са бронхогенни, като стената им съдържа всички елементи на стената на броиха. Те също са изпълнени с течност.
Клинично кистите протичат в три стадия. Безсимптомен стадий, който има различна продължителност. Вторият стадий е на изявените симптоми - тежест, болка в съответната гръдна половина, суха кашлица, задух, субфебрилна температура, обща слабост, което е повод да се потърси лекарска помощ. Третият стадий е на  усложненията, когато кистата може да нагнои и да  се развие абсцес, може да  перфорира в бронх с изхрачване на съдържимото, след което да се образува  кухина. Когато кистите достигнат големи размери, щ  започват да притискат околните органи.
Кистата между сърцето  диафрагмата може да притисне сърцето и белия  дроб и да предизвика увреждане на сърдечната дейност и затруднение в дишането, поради което се препоръчва оперативно лечение.
Изключително важна е личната профилактика при ехинококовите кисти (кучешка тения): да се избягва контакт с бездомни кучета, редовно измиване на ръцете преди ядене, обилно измиване на плодовете и зеленчуците преди консумация, и обществената
профилактика, свързана със строги мерки срещу бездомните кучета и строг
ветеринарно-санитарен контрол при клането на домашни животни.
Д-р София Ангелова, главен асистент в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св. София"
В-к "24 часа"

Няма коментари:

Публикуване на коментар