сряда, 22 юни 2011 г.

Едва 1/3 от диабетиците у нас постигат прицелните стойности и таргетни нива на контролираната захар

В столицата бе проведена третата Accu-Chek международна експертна конференция, посветена на проблемите на контрола на диабета и внедряването на структурирания самоконтрол на кръвната захар в рутинната практика.
Освен български ендокринолози, участие в нея взеха и представители на 15 държави, сред които и експерти на здравноосигурителни каси в Германия, които представиха съвременни модели на реимбурсиране на лекарствени медикаменти за самоконтрол при диабетици.
Според специалистите голяма част от диабетно болните изобщо не контролират редовно нивата н кръвната си захар. Над 60% от хората с диабет тип 1 ги измерват по-малко от веднъж дневно, а над 25% по-малко от веднъж седмично. Едва 1/3 от диабетиците у нас постигат прицелните стойности и таргетни нива на контролираната захар.
Структурираният самоконтрол на кръвната захар обаче води до намаляване на стойностите на гликирания хемоглобин (HbA1c) с 1,2%, а всяко негово понижение дори само с 1% намалява смъртността от диабет с 21%, инфаркт на миокарда с 14%, на микроваскуларните усложнения с 37%, и на съдовите заболявания – с 43%.
С 34% намалява делът на хоспитализациите при диабетиците, които са добре обучени и провеждат самоконтрол на кръвната захар, известен като SMBG.
Стойността на HbA1c не трябва да надвишава 7,0% дори 6,5%, според препоръките на световните стандарти за лечение, но ние се намираме твърде далеч от тях, изтъкна проф. Цветалина Танкова, началник клиника по диабетология в ендокринологичната клиника на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” в София.
Недостатъчният брой отпускани тест-ленти за самоконтрол на кръвна захар на пациентите с диабет е един от сериозните проблеми България и показател, по който рязко се отличаваме от останалите европейски държави.
У нас самоконтролът и обучението на хората с диабет са забравени, и това нарежда страната ни в дъното на класацията (29 място) по качество на грижите при тази група болни, независимо че са от изключително важно значение за лечението и нормално социално вграждане на тези пациенти. В повечето държави те обаче са неотделима компонента от цялостните здравни грижи, а дейностите по осъществяването им са остойностени и се поемат от здравноосигурителните им системи.
Подобряването на ефективността върху контрола на заболяването, правилно провежданият самоконтрол са предпоставки за намаляване разходите за заболяването, стойността на лечението, предпазва от развитието на усложнения и пести средства на здравната система, бе единодушното мнение на участващите във форума ендокринолози, здравни мениджъри и експерти по здравно осигуряване.
Представените резултати от 6-месечно мулти-центрично проучване с участието на 68 болници от 16 държави в Източна Европа и Средния Изток, в рамките на което е отчетен ефектът от въвеждането на обучителни модули от образователната програма за самоконтрол на диабетици Accu-Chek Assist показват, че при всичките 758 наблюдавани болни, с лош контрол на диабет тип 1 и 2, е била установена значима редукция на нивата на гликирания хемоглобин, независимо от вида на провежданото лечение – с перорални средства, с различни видове инсулини или комбинирано.
Сигнификантната редукция на нивата на HbA1c средно с 1,7% (9,5 до 7,8%, p<0,0001) е резултат, който надхвърли очакванията ни, споделиха ендокринолозите, участващи в проекта.
В България проектът Accu-Chek® 360° View PMS е осъществен в две клиники в София и една в Пловдив с група от 31 болни с диабет тип 1 и тип 2 и е установена редукция на гликирания хемоглобин с 1,3%.
През 2010 г. у нас 25 университетски специалисти са запознати с възможностите и предимствата на системата Accu-Chek. До края на тази година тя ще бъде предоставена пред още 100 ендокринолози в страната. Вече са проведени обучителни семинари във Варна, Пловдив и Плевен, а подобни срещи предстоят и в други градове, съобщиха организаторите на конференцията.
Форумът приключи с консенсусно становище по отношение на таргетните прицелни нива на кръвната захар при гликемичния контрол, внедряване на структурирано тестване нивото на кръвната захар в стандартната практика, с цел подпомагане на лечението, подпомагане правилното поведение на пациентите, чрез Accu-Chek® 360° View и модулна програма, за обучение при диабет Accu-Chek® Assist, непрекъснато обучение на пациентите, с цел спазване на стриктен гликемичен самоконтрол и реимбурсиране, съгласно международните стандарти.
---------
В световен мащаб диабетът е епидемия- пандемия, тъй като от него 7 млн. души годишно се разболяват, от които 70 хил. деца. Заболяването засяга хора от различни възрасти. Честотата на заболяването нараства с по 3% годишно при диабет тип 1 във всички възрастови групи. Все повече деца се разболяват от захарен диабет тип 2. Диабетиците в света сега са над 300 млн. души. На всеки 5-10 сек. двама души се разболяват, а един умира от захарен диабет. 8 от 10 диабетици умират от сърдечносъдови заболявания. Броят на хората засегнати от диабет тип 2 в световен мащаб нараства като очакванията са през 2030 г. те да надминат 500 милиона.
В България близо 500 хил. души са с диабет, но 40-50% от тях не знаят, че са засегнати от заболяването. Повече от 350 хил. души са с преддиабет, което означава, че те са изложени на риск да развият диабет през следващите години. Увеличава се броят на децата, развили диабет тип 2 още в ранна възраст. Статистиката показва, че 87% от диабетиците у нас са с наднормено тегло, 80% с артериална хипертония, 60% с микроалбуминурия, а като цяло не по-малко от 75% са с лошо компенсиран диабет.
Захарният диабет е водещата причина за смърт от миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутации и/или хронична бъбречна недостатъчност.
Той е коварно, протичащо безсимптомно, трудно контролируемо, инвалидизиращо и скъпоструващо заболяване. Бремето на това неинфекциозно заболяване е изключително голямо и води до смъртност. В света диабетът и неговите усложнения заемат пето място като причина за смъртност. И затова той е наречен „тихият убиец”. Половината от новооткритите с диабет тип 2 имат вече и усложнения (микро, макроваскуларни и комбинирани) като ретинопатия, отклонения в ЕКГ-18% и др.
При диабетно болните 15 пъти е по-висок рискът от ослепяване, от гангрени, язви на стъпалото и ампутации. 1/2 от тях имат невропатия, а риска от смърт нараства 2 пъти.
При мъжете диабетици рискът от внезапна смърт е 50% по-висок, а при жените-300%. 55-60% от хората с диабет умират от ССЗ, 10% от мозъчно съдови заболявания. Нараства тенденцията на злокачествени заболявания при диабетиците, но и се наблюдава при онкологично болни пациенти развитие на диабет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар