петък, 24 юни 2011 г.

Мобилните оператори да не могат автоматично да подновяват срочните договори на клиентите си

Това предвиждат промените в закона за електронните съобщения, които бяха одобрени на първо четене в парламента.

Идеята е срочният договор да не се подновява автоматично, а само след изрично съгласие на потребителя. Ако такова съгласие липсва, той ще се преобразува в безсрочен, който може да бъде прекратен, без да се дължи неустойка.

Така се създава  възможност тези, които са срочни, след изтичане на договора, да станат безсрочни и всеки да има право да ги прекрати, когато желае в рамките на 1 месец.
В момента клиентите нямат право да прекратяват договорите си с мобилните оператори освен на датата на изтичането им.
Депутатите решиха да се въведе ограничение и срочният договор да не може да надвишава 24 месеца, като се дава възможност за сключване и за срок до 1 година.
Сред приетите промените е в седемдневен срок след сключване на договор потребителят да може да се отказва от услугата, без да плаща неустойка.
Промените предвиждат процедурата по преносимост на номер да се осъществява възможно най-бързо, а най-много за 8 часа може да бъде преустановено предоставянето на услугата на абоната.
На комисията за регулиране на съобщенията се дава право да проверяват за надписване на сметки на потребители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар