четвъртък, 23 юни 2011 г.

Въвеждат точкова система и за желаещите социален асистент


Столичната община ще въведе точкова система при кандидатстването за социален асистент. От началото на следващата година специална комисия ще решава кой да бъде включен в програмата „Асистент за независим живот” и кой в листата на чакащите.
Новата наредба бе обявена от зам.-кмета по здравеопазването и социалните дейности Албена Атанасова. Желаещите социален асистент граждани ще се оценяват по точки, като ще се подреждат по низходящ ред. На картата за оценка ще има място за мнение на човека с увреждания и, ако той не е съгласен с преценката на комисията, тя ще заседава отново.
Точките ще имат значение само за подреждането на нуждаещите се, уточни Атанасова. Друга новост е възможността за последващо обжалване пред столичния кмет.
В-к "Новинар"

Няма коментари:

Публикуване на коментар