вторник, 27 януари 2015 г.

Пациенти искат Национална програма за детско здравеПрез последните десет години в България няма провеждани адекватни профилактични прегледи за деца. Това се казва в съобщение на Пациентски организации „Заедно с теб“ и
Института по иновации до медиите. От неправителствените организации отчитат, че липсата на високо специализирани здравни специалисти извън големите университетски центрове затруднява достъпа на децата и техните родители до адекватни медицински услуги и дискриминира пациентите. Освен това невъзможността на общинските центрове да осигурят високо специализирано оборудване ограничава възможността за диагностика и лечение на децата. Икономическата криза води често до ограниченост на пътуванията и оттам на навременна консултация, се казва в текста. Ето защо двете организации настояват пред МЗ и парламента до края на тази година да бъде приета Национална програма за профилактика на детското здраве и ранна диагностика. Програмата ще има за цел да развие високо специализирана профилактика и превенция на заболяванията при децата от 0 до 18 години в България. За изпълнението на тази цел е необходимо сформирането на екип от професионалисти от областите детска кардиология, УНГ, детска травматология, детска хирургия, детска урология, детска дентална медицина, женска консултация по време на бременността и други, смятат пациентите. В Националната програма се очаква да бъдат включени също така обучение и обмен на добри практики между медицинските лица в училищата и детските градини, както и общопрактикуващи лекари за профилактика на основните значими заболявания при децата, а също така и иновативни схващания за навременното лечение. За да бъдат обсъдени проблемите на детската профилактика пациентски организации „Заедно с теб“ организират провеждането на Кръгла маса на тема“ през февруари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар