четвъртък, 29 януари 2015 г.

НАП ще гледа банковата ни сметка, ако не си плащаме здравноосигурителните вноски


В момента Националната агенция за приходите (НАП) разполага с ежедневна информация за откриваните и закриваните банкови сметки на юридически лица. За физическите лица подобна информация не се подава. За самоосигуряващите се МЗ предлага "намаляване дела на трудносъбираемите здравноосигурителни вноски посредством предоставяне на информация от търговските банки за съществуващите банкови сметки на физически лица". Това право на агенцията ще се даде със законови промени, като целта е всяка година делът на трудносъбираемите осигуровки да се топи с 10%, пише в управленската програма на правителството до 2018 г. за сектор „Здравеопазване".За целта ще са нужни законодателни промени, е записано още в програмата. Ясно е, че това решение ще доведе до улеснение на данъчните, но съвсем не е гаранция за събиране на вноските.

От управленската програма е отпаднало обявеното намерение държавата да увеличи размера на вноската, който заплаща в момента за хората, които осигурява - деца, пенсионери, социално слаби. В момента държавата плаща само 4% вноска за тях..

Според експертите от НАП длъжниците на здравни вноски са по-малко от 2 милиона, в това число влизат и българите зад граница.

Няма коментари:

Публикуване на коментар