четвъртък, 29 януари 2015 г.

18 града - с мръсен въздухИзпълнителната агенция по околната среда в тях е измерена наднормена запрашеност на въздуха. Фини прахови частици в повече са регистрирани в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Видин, Кърджали, Шумен и др. Стойностите са между 1,1 и 4,1 пъти над средноденонощната норма. Най-високи са в Пловдив.

Няма коментари:

Публикуване на коментар