понеделник, 26 януари 2015 г.

Не достигат акушерките в странатаТе са едва 4800, като това далеч не е достатъчно за покриване на нуждите в сектора, а средната им възраст е 49 г. Тревожна е тенденция, че младите лекари все по-рядко желаят да се
специализират като акушерки, заради ниското заплащане или я практикуват в чужбина. В България заплатата за един акушер е около 500 лв., а за същата дейност във всяка друга западна държава се заплаща 1500 евро
Системата ни страда от остър дефицит на акушерки, алармира Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Според нея макар условията на труд за акушерките да са се подобрили през последните 10 години, има още много да се прави за тях от страна на държавата.
От БАПЗГ вече са представени предложения в МЗ за решаване на належащите проблеми в сектора. Един от тях е да се увеличи броят на местата в университета за изучаване на специалността "Акушерство и гинекология" с поне 150. Очакванията им са измененията да влязат в сила от следващата учебна година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар