вторник, 27 януари 2015 г.

Синдикатите чели работен документ за доплащането за прегледОбъркването в наредбата може да е отпреди Москов да стане министър

Различни проекти на една и съща наредба се оказаха в основата на скандала между Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Министерството на
здравеопазването. Заради текстовете, които присъстват в единия вариант, но липсват в другия, вчера здравният министър Петър Москов беше призован да си подаде оставката. Днес вече дори е обвинен в лъжа. "Не сме се заблудили за оставката на министър Москов и настояваме Министерството на здравеопазването да не въвежда българското общество в заблуда." Така отговори КНСБ на твърдението, че неоснователно обвинява здравния министър за редакции в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Според синдиката новите текстове ограничават конституционното право на безплатно лечение, защото предвиждат прегледите и терапиите на здравноосигурените лица да се извършват и срещу заплащане. След като вчера здравното ведомство обяви, че мотивите за исканата оставка се основават на невярна информация, тъй като такива текстове не съществуват "нито като документ, нито като намерение", днес се оказа, че двете страни разполагат с различни проекти на една и съща наредба и на практика никой никого не е излъгал. "Проектът на постановление на Министерския съвет съществува и е внесен по официален ред и в Националната здравноосигурителна каса , като е получен и от д-р Иван Кокалов - председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и вицепрезидент на КНСБ, в качеството му на член на Надзорния съвет на НЗОК ", обясниха от КНСБ и дори разпространиха документа, с който разполагат. В него действително се предвижда създаването на нова алинея в наредбата, според която "здравноосигурените лица имат право да получават медицинската помощ и срещу заплащане, по цени, определени от съответните лечебни заведения". Изготвено е и допълнително приложение с поместен образец на декларация, чрез която пациентите се съгласяват да заплатят за лечението си. Текстът й гласи: "Наясно съм, че мога да упражня здравноосигурителните си права и да получа необходимата ми болнична медицинска помощ от обхвата на основния пакет от здравни дейности за сметка на Националната здравноосигурителна каса , но желая да получа същата срещу заплащане. Уведомен/а съм за цената, която трябва да заплатя". По всяка вероятност точно тази част е притеснила синдикатите, защото по недвусмислен начин позволява доплащане, каквото не е регламентирано в националното законодателство. Декларацията и новата алинея обаче липсват от проектонаредбата, публикувана на сайта на здравното министерство вчера, 22 януари 2015 година. Документът не споменава и дума за плащане на медицинска помощ, а само конкретизира термина "капацитет", за да е ясно, че когато болниците не разполагат с такъв, трябва да включват пациентите в листа на чакащите. Мотивите са обяснени подробно във финансовата обосновка на проекта: С предлаганите промени се усъвършенства уредбата относно листата на чакащите. Листата на чакащите е инструмент за осигуряване на отложена във времето планова хоспитализация в случаите, когато лечебното заведение не разполага с капацитет за осигуряване на незабавно лечение по отношение на пациентите, ползващи се от болнична помощ в рамките на здравноосигурителните си права. Конкретизирано е съдържането на понятието „капацитет“, като е уточнено, че това е човешкият ресурс, материалният ресурс и организационните условия на болницата, както и финансовият ресурс по договора на лечебното заведение с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК ). В този смисъл посредством промените в наредбата ясно се определя, че при липса на финансов ресурс от НЗОК , болниците следва да включват здравноосигурените пациенти в листа на чакащите и по този начин да им осигуряват необходимата им планова хоспитализация отложено. Листата на чакащите и занапред няма да се прилага по отношение на пациентите, нуждаещи се от спешни диагностика и лечение. Този вариант на пректонаредбата е изпратен за одобрение с подпис и печат до Министерския съвет, а документът, с който синдикатите разполагат, е работен, уточниха от здравното министерство. Нищо чудно объркването да е станало още преди Петър Москов да седне в министерското кресло. Възможността хората да излизат от листите на чакащите срещу заплащане се обсъжда отдавна и идеята вероятно е била разписана в предходни проектоизменения на наредбата. По всяка вероятност точно с такъв документ разполагат и синдикатите. Междувременно обаче новото ръководство на министерството е коригирало текстовете и е публикувало свой вариант, но без да уведоми заинтересованите страни. Ето така липсата на добра комуникация между институциите и социалните партньори ражда небивали скандали. А искането на синдикатите остава, докато не се изясни коя е истинската проектонаредба за доплащането.
Слава Аначкова
www.clubz.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар