четвъртък, 29 януари 2015 г.

Плащаме данъци в пощите„Български пощи" стартира приемането на данъчни декларации от задължените лица във всичките си станции. Работещите могат да изпращат данъчните си декларации до НАП като препоръчана пратка. В 400 пощенски станции клиентите могат да подадат данъчните си декларации, без да заплащат пощенски разходи, като получат входящ номер по регистър на НАП. Гражданите подават до 30 април, а фирмите -до 31 март.

Няма коментари:

Публикуване на коментар