понеделник, 26 януари 2015 г.

Организацията на пациентите с ревматични заболявания в България остро възразява срещу предложените рестриктивни ограничения за рехабилитация по клинични пътекиСтава въпрос за направени изменения в индикациите за хоспитализация по клинична пътека № 241 и № 244, приети с Протокол от заседание между представители на НЗОК и УС на БЛС по преговори за НРД 2015.
От Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина изказват несъгласие с ограниченията, наложени с промени по клиничната пътека за болни с увреждания на опорно-двигателния апарат. В декларация до медиите лекарите поясняват, че промените са вписани в последния момент без тяхно знание и съгласие. Подчертава се, че в новата ситуация огромна част от реално нуждаещите се ще бъдат лишени от възможността да се лекуват в специализираните болници. Причината е, че броят на болните, които имат реални показания за физикално лечение и рехабилитация в болнични условия ще бъде силно лимитиран, ако в Националния рамков договор за 2015 г. се приеме нов вариант на клинична пътека 244, който бе публикуван изненадващо и без обсъждане а на сайта на НЗОК в средата на месеца. Според лекарите с промените се нарушава конституционното право на равнопоставеност и достъпност до здравеопазване. В декларацията се посочва, че предложените текстове имат абсолютно дискриминационен подход както към пациентите, така и към специалистите. . За съжаление демографските параметри в страната са причина за увеличаване броя на възрастните хора, същевременно и на броя на нуждаещите се от рехабилитация пациенти с тежки дегенеративни заболявания. В световен мащаб артрозните заболявания се нареждат на второ място по честота на заболеваемост и на четвърто място по инвалидизация. Промените в законодателството показват непознаване на ефекта от системно провежданата рехабилитация, в резултат на която намалява броят на хоспитализациите по много по-скъпите клинични пътеки в болниците за активно лечение, е записано в становището.


Няма коментари:

Публикуване на коментар