понеделник, 26 януари 2015 г.

МЗ подготвя промени в наредбата за специализациите на медицинските сестриМедицинските сестри с три нива на компетентност

Това стана ясно от думите на председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) Милка Василева.
Според готвените промени, кандидатстването за специализация ще става без приемен изпит. Сестрите ще бъдат назначавани на трудов договор с обучаващата институция и ще заемат длъжността сестра-специализант, като също така ще получават трудово възнаграждение не по-малко от минималния осигурителен праг за съответната специалност.
По думите на Василева специализациите ще се осъществяват в лечебни заведения, акредитирани за обучение, които не са само университетски болници. Обмисля се и въвеждането на три квалификационни степени за медицинските сестри съгласно продължаващото обучение, като това е обвързано с процеса на сертифициране, който се извършва чрез БАПЗГ.
Най-ниското ниво ще бъде общ профил. Тази степен ще е за сестра, която току-що е завършила и работи под наставничество в рамките на една година, докато получи първия си сертификат. Второто ниво – специалист ще се взима след пет години, когато е изпълнен процесът на сертификация и са получени 150 кредитни точки. Третото ниво - ръководител все още не е съвсем уточнено. Това е за сестрата, която вече е придобила специалност и има втори сертификат, т.е. след още 5 г. трудов стаж”, каза Василева и добави, че от БАПЗГ ще настояват трите степени да бъдат обвързани с по-високо заплащане. От думите й стана ясно още, че темата е била обсъждана със зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. Той е споменал за възможността у нас да се въведе скалата, приета от Европейската федерация на сестрите и Световния съвет на сестрите. По нея те се разделят на сестра с общ профил, сестра-специалист и сестра-ръководител.
„Ръководният кадър е този, който след натрупания стаж и минаване през общ профил и специалист, вече да става ръководен кадър, който да управлява отделните отделения, клиники и цели лечебни заведения”, обясни от своя страна зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков.
Няма коментари:

Публикуване на коментар