понеделник, 26 януари 2015 г.

Създава се Управляващ комитет по финансиране на здравеопазването към министъра на здравеопазванетоРешението на кабинета е едно от условията по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и
МЗ, посочват от правителствената пресслужба.
Споразумението осигурява консултантска помощ за полагане на основите за изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020, като предоставя помощ на здравното министерство да оцени и разработи възможности за промени в областта на финансирането на здравеопазването и заплащането на услугите в здравния сектор, както и да разработи предложения за реформи в сектора на лекарствените продукти и за въвеждане на електронно здравеопазване с цел подобряване на ефективността, равнопоставеността, финансовата защита и дългосрочната устойчивост на системата на здравеопазването. Управляващият комитет ще подпомага Световната банка в процеса на получаване на необходимите данни и информация, ще получава консултации от банката при избора на възможни варианти за реформа в здравния сектор, на които да се даде приоритет.
Членове на Управляващия комитет ще са представители на администрацията на Министерския съвет, на министерствата на здравеопазването и на финансите, НЗОК, НСИ и Националния център по опазване на общественото здраве и анализи. За председател правителството определи здравния зам.-министър д-р Адам Персенски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар