понеделник, 26 януари 2015 г.

НЗОК изисква рецептите за заплащаните от нея лекарства да се обработват за 6 минути, а протоколите - за 3 минутиТова е записано в условията и реда за сключване на договори с аптеки, в които ще отпускат поеманите от публичните фондове лекарствени медикаменти. Промените в текста на типовите
договори, които сключват фармацевтите и НЗОК, са обнародвани в „Държавен вестник".
Ограничението за време за обработване на рецепти и на протоколи за лекарства, заплащани от НЗОК, и налагането на санкции за неспазването им според Комисията за защита от дискриминация (КЗК) тези срокове означават квотно ограничение на търговията на дребно с лекарства, реимбурсирани от НЗОК, което може да повлияе негативно върху конкуренцията на съответния пазар и да засегне благосъстоянието на потребителите. По тази причина КЗК предлага те да бъдат отменени, става ясно от нейно становище.

Няма коментари:

Публикуване на коментар