четвъртък, 29 януари 2015 г.

България е на 30-о място по качество на здравната помощ в Европа от 37 изследвани страниТова показва Индексът на европейския здравен потребител, който се изследва по поръчка на Европейската комисия вече осма година, съобщи БНР. Health consumer index е ежегодно
изследване на здравните системи, в което се включват публични статистически данни, анкети на пациенти и независими изследвания, провеждани от шведската компания Health Consumer Powerhouse. Индексът се базира на 6 основни показателя - права на пациентите, достъп до лечение, резултати от лечението, превенция на болести, обхват на здравната система и осигуряване на лекарства. Те са разбити на 48 подпоказателя.
В най-новия индекс за 2014 г. България „показва незначително подобрение, но за разлика от общата тенденция на подобряване в повечето европейски държави запазва позицията си от предходната година”. По брой точки (547) страната ни изпреварва Румъния, Литва, Полша, Албания, Сърбия, Черна гора, но съгласно детайлния анализ България е единствената държава, при която всички показатели за предоставяните от системата услуги са в червено – знак за лошо качество…
Най-качествени здравни услуги в Европа предлага Холандия с 898 от възможни 1000 точки. След нея в класацията са Швейцария и Норвегия. Финландия, Дания, Белгия, Исландия, Люксембург и Германия с над 800 точки, което се счита за много добър резултат.В дъното на класацията е Босна и Херцеговина с 420 точки.
През последните две години страната ни обаче е дръпнала напред в осигуряването на достъп на пациентските организации до процеса на взимане на решения в системата, достъп до медицинска документация, до личен лекар и хирургия и др. България оглавява класацията по разходи за болнично лечение като процент от общите разходи за лечение. Според данните близо 60% от разходите у нас са за болнично лечение, което е много по-скъпо от извънболничното. Драстично негативни остават постиженията по отношение на качеството на здравната помощ, преживяемостта на пациентите с хронични заболявания, детската смъртност и продължителността на живота, е записано в доклада.
Авторите на анализа изтъкват, че съществува пряка връзка между нивата на корупция в дадено общество, нивото на бедността и качеството на здравните му услуги.
„Фактът, че България е единствената държава от индекса, при която всички показатели са в червено, категорично показва, че е налице нискокачествено, лошо работещо здравеопазване", е записано  в анализа. „В краткосрочен план вниманието трябва да бъде съсредоточено върху запазването на основните функции, като например равнопоставеност, ваксиниране и ниска детска смъртност. Дори тези характеристики обаче изглеждат застрашени в днешна България", допълват изследователите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар