понеделник, 26 януари 2015 г.

КЗК препоръчва да бъде променено в Наредба 4 на МЗза условията и реда за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК. От КЗК подчертават, че проверката на здравноосигурителния статус на клиента само от магистър-
фармацевт ограничава свободата на търговците на дребно с лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, да организират сами дейността в аптеката. От КЗК препоръчват още такава проверка да извършват "и други лица, освен магистър-фармацевтите".
КЗК отново изразява становище, че данните от рецептурните бланки и протоколи може да бъдат въвеждани и от помощник-фармацевтите в електронната база данни. От КЗК смятат, че е необходимо прецизиране на дефиницията за "отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание", тъй като се пораждат известни съмнения за кои лекарства се отнася - отпусканите по линия на НЗОК или за всички по рецепта.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко Гетов смята, че продажбата на лекарства с рецепта от лица, които не са магистър-фармацевти, може да се окаже опасна за здравето на хората. Той даде пример с Белгия, Германия, Чехия, Испания и др. страни, където е ясно и точно е регламентирано, че само магистър-фармацевтът може да отпуска медикаменти по лекарско предписание.

По повод становището на КЗК, че трябва да отпадне постановената средна продължителност на обработка на рецепта и протокол, проф. Гетов коментира, че до момента няма нито едно оплакване от пациенти за това, че въпросната организация на работа в аптеките ограничава техния достъп. Няма и наложени санкции от НЗОК заради нарушения. Този механизъм на обслужване работи и той е в името на обществения интерес, а той е достъпност, качество и безопасност за пациентите, каза проф. Гетов.Няма коментари:

Публикуване на коментар