понеделник, 4 юли 2011 г.

VIVACOM Институтът за детско психично здраве и развитие навърши една година

За 12 месеца диагностицираните деца с дислексия и аутизъм са 374 деца, на възраст между 2 и 21 години, а обучените родители и учители - над 180

В центъра, който се намира на столичната ул. Нишава № 47, се предлагат консултации и диагностика, на единно защитено терапевтично място, на деца с дислексия и аутизъм, със затруднения в ученето и комуникацията.
На 73 от диагностицираните деца е назначена терапевтичната програма. В момента от 52 деца са на терапия, от които 41 са с дислексия, а останалите са с фобии, тревожност и разсеяност.
От месец септември предстои въвеждането на иновативната „пясъчна терапия”, най-вече за деца с фобии, която дава възможност те да създават картина на света в триизмерно пространство и която им помага да се избавят от страховете си, от негативните емоции и конфликтите. В процеса на създаване на пясъчния свят негативните тенденции отслабват и изчезват, според специалистите.
Институтът за детско психично здраве и развитие организира и напълно безплатни обучения за родители и учители, за да разпознават симптомите на дислексията. До момента са проведени 9 обучения, както за учители, така и за родители, на/над 180 души в София, Бургас, Пловдив, Търговище и др. градове на страната. Нерядко обаче учители сами заявяват желание да се включат в допълнителни обучения за работа с деца с дислексия.
Предстои да се организират и безплатни консултации и терапия на деца, лишени от родителска грижа, в партньорство със Столична община, както и курсове за педиатри и ОПЛ.
Освен това на 15 септември всички първокласници заедно с комплекта учебници ще получат наръчника „Добре дошли в училище, родители”. Той за първи път ще включва и листовка с тест за дислексия, който родителите ще могат да използват за идентифициране на симптоми за дислексия в края на първи клас.
Според проф.  Ваня Матанова, председател на Българската асоциация по дислексия и на Българската асоциация по клинична и консултативна психология, никой не знае у нас колко са децата аутисти т. е. с генерализирано разстройство на развитието.А близо всяко пето дете до 14-годишна възраст е с дислексия. Вече е доказано, че аутизма е нарушение на психичното, интелектуалното, емоционално и социалното развитие на детето.
По думите и децата-аутисти се разпознават още от раждането, тъй като не изискват и не търсят ничие внимание нито на майката, нито на други хора и могат с часове да седят или да играят сами. Те не разграничават близки от непознати хора и са еднакво безучастни към тях. При гушкане, още в кърмаческа възраст, не заемат типичната поза на тялото, а стоят отделени, опънати "като дъска".
Вторият сигнал за възможен аутизъм се появява при захранването на бебето - предпочитат еднотипни храни. Всичко ново - храна, човек, играчка или дреха, промяна на обичаен маршрут, разстройва детето. Най-голямо впечатление би трябвало да направи това, че голяма част от тези деца не говорят. Някои знаят много думи, но те не им служат като средство за комуникация, но други изобщо не знаят каквито и да било думи, въпреки че могат да артикулират. Това е "червената лампа", която не отговаря на възрастовата норма, предупреждава проф. Матанова.
Между първата и третата година на детето се разгръща цялостната картина на аутизма.
Децата, страдащи от аутизъм, не  изпитват физическа болка, или са хиперчувствителни на такава. Те проявяват агресия, когато им бъде нарушено личното пространство.
Теорията, която най-много се налага сред специалистите е, че майки, които не откликват на емоциите на своето дете, а задоволяват само физиологичните му нужди, получават отговор от него- то отказва да дава и да разпознава емоции.
Бебето започва да плаче по един и същ начин при всички ситуации.
Цикълът на доверие между майка и дете се създава веднага след раждането, чрез кърменето.
Има и съвсем нова теория за генетичност на диагнозата, според която родителите, особено майките на деца аутисти, показват много високи невербални постижения (тестове, групиране на изображения, разпознаване чрез посочване, дейности, извършвани с ръце) и ниски във вербалната област. Прави впечатление, че не малко от децата с аутизъм са от семейства с висок социален статус или хора на изкуството.
Липса на свързващото звено е друго предположение за аутизма - децата не съотнасят думата към обекта или не могат да разпознават реалността от измислицата, от играта "на ужким".
Според теорията на съзнанието, умението на детето да влезе във фазата на другия е блокирано, но то не може да го направи, защото за аутистите другите просто не съществуват.
В голяма степен аутизмът е преодолимо състояние. За успешна се приема терапията, която е успяла да разгърне потенциала на детето, чрез специализирана помощ и ранна терапия.
Обучението на родителите е задължително, тъй като има състояние, което много прилича на аутизъм - синдромът на Рет - тежка диагноза, среща се рядко и само сред момичета. Това състояние не е в резултат на емоционален дефицит от страна на майката, а се предполага, че е генетично. При момчетата има подобна ситуация - синдром на Хелер, но те се развиват в норма до 3-4 годишна възраст и след това настъпва загубата на говорни и двигателни умения.
Отговорно, трудно, а и опасно е поставянето на диагнозата аутизъм. Психиатричната стигма е жестока, а обществото ни не е толерантно. Аутистите почти никога не се "вписват" в обществото, коментира проф. Матанова и препоръча в терапията на деца аутисти да се включи конна езда или плуване.
Дислексията е друго състояние от детската психопатология, която се проявява в процеса на развитие и се изразява в трудност в придобиването на основни училищни умения като четене, смятане и писане. 
Дислексията може да се "улови" от родителите, още когато детето е на 3-годишна възраст, тъй като малките не могат да се обличат и събличат сами, да връзват връзки на обувки, да се хранят сами. Ако този момент е пропуснат, след време дислексията "се показва" в училищна възраст - първокласникът вижда буквите, но не може да ги слее в цяла дума или вижда първата буква на дадена дума, но си измисля друга. Зрението и говорът на детето по никакъв начин не са нарушени т. е. няма сензорни нарушения. Интелектът му е също напълно съхранен и няма умствена изостаналост.
Информацията стига до мозъка, но той не я обработва и възпроизвежда или я обработва, но по друг специфичен начин, което ги прави пък понякога и уникални хора. Когато се наложи детето да пише, се оказва, че не различава букви, близки по начин на изписване или близки по звучене. До преди години концепцията свързваше дислексията само с проблеми в четенето. Но смятането също доста затруднява децата с дислексия. Те не разбират как се изписват многоцифрени числа, нямат пространствена ориентация за геометрични задачи, не разбират словесни задачи, защото не могат да ги прочетат, не научават таблицата за умножение.
Родителите трудно възприемат, че дете, което говори и се държи нормално има такива проблеми и го смятат за невъзпитано, инатливо, глупаво, мързеливо или умствено изостанало. Родителите през стигмата много често вървят до отричането.
Дислексията се овладява трудно, ако се диагностицира в късна възраст, каквито са и повечето случаи. Тя е всеобхватно нарушение и има емоционални, социални и поведенчески проблеми, които възникват като вторична симптоматика за несправяне в училище, за ниска самооценка и нерядко такива деца стават шутовете на класа или пък отиват в другата крайност-доста са агресивни.
Ето защо специалистите апелират, ако дете на 5 годишна възраст говори, но се затруднява с посоките-кое е ляво, кое е дясно, с рисуването,  с карането на колело, със задачи в областта на математиката от рода на колко звука има дадена дума или коя буква на кое място е в думата и т. н своевременно да се консултират с тях. Те заявяват, че е непрофесионално да се твърди, че дислексията може да се излекува само за 5 дни.
Освен това апелират още да няма насилствено приучване включително и към писане с дясна ръка, ако детето пише с лява, защото много често това води до емоционални сривове и заекване.
Вероятно децата с дислексия са повече от 18-20 % от популацията до 14-годишна възраст, тъй като последното и единствено проучване в България е правено в периода 1985-1989 година, при 10% средно за Европа, от популацията до 10 години.
Педиатрите и ОПЛ не разпознават аутизма и дислексията, защото учат твърде малко за тези проблеми, които са свързани с умственото функциониране при децата и при тях битува мнението, че всички проблеми се дължат на незрялост, изрази тревогата си проф. Матанова. 
Тя подчерта, че амбицията на техния институт е да стартират и обучение за тези лекари, тъй като сред тях определено има „глад” за информация в тази област.
НЗОК не заплаща терапиите, които са необходими в областта на детската психопатология. Сеансите са между 10 и 20 лв.
От януари т. г. работи и специален портал, посветен на дислексията на адрес//dyslexia.vivacom.bg, на който има тестове за деца и възрастни.
-----
Институтът за детско психично здраве и развитие е създаден с помощта на VIVICOM Fund като част от проекта „VIVACOM в подкрепа на децата с дислексия и аутизъм”. В него за първи път в България на едно място работи мултидисциплинарен екип от логопеди, клинични психолози, невролог, психиатър и други специалисти.
Ръководител на екипа е проф. д-р Ваня Матанова, председател на Българската асоциация по дислексия и на Българската асоциация по клинична и консултативна психология. На консултациите, провеждани в института, могат да присъстват и родителите, като по този начин им се помага да се запознаят с реалните трудности на децата си и как по-добре да комуникират с тях. Изградена е и сензорна зала с иновативно оборудване с цел развиване и работа със сетивата на децата в процеса на терапия. За всякаква информация VIVACOM откри безплатна гореща линия 0 800 1 3759
През изминалата година проектът „VIVACOM в подкрепа на децата с дислексия и аутизъм” беше отличен с няколко награди като признание за социално отговорната политика на VIVACOM и приноса за популяризиране на състоянията дислексия и аутизъм с цел успешно диагностициране и терапия.
-------
VIVACOM e търговската марка на БТК АД, водещият телекомуникационен оператор в България. Компанията предлага пълно телекомуникационно обслужване – фиксирана и мобилна телефония, високоскоростен интернет и пренос на данни. Конвергентните услуги, които VIVACOM предоставя на своите крайни потребители и корпоративни клиенти, са достъпни в повече от 1000 магазина на телекома и неговите дилъри в цялата страна. Повече информация за VIVACOM, нейните продукти и услуги можете да намерите на 0800 100 и www.vivacom.bg.
-------

Много от водещите фигури в науката, политиката и изкуството са постигнали успеха си, защото са били аутисти, твърди водещ психиатър. Майкъл Фитцджералд, професор по психиатрия в Тринити колидж, Дъблин, смята, че характеристиките, които се свързват с разстройствата от спектъра на аутизма, са същите, които характеризират творческия гений. Проф. Фитцджералд споменава Исак Нютон, Алберт Айнщайн, Джордж Оруел, Хърбърт Уелс и Лудвиг Витгенщайн като примери за прочути и гениални хора, които показват симптоми за аутизъм, между които синдрома на Аспергер. Бетховен, Моцарт, Ханс Кристиян Андерсен и Имануел Кант също са били диагностицирани като носители на синдрома на Аспергер след смъртта си. В реч на конференцията на Кралската колегия на психиатрите в Лондон проф. Фитцджералд свърза аутистичните разстройства, творческата енергия и гениалността. Според него те са причинени от едни и същи генетични фактори.
Известен ирландски психиатър твърди, че Чарлз Дарвин е страдал от форма на аутизъм, наречена "синдром на Асперже", която е свързана с творческото мислене и оригиналността. 
Известни хора с дислексия:
Творци

Спортисти


Музиканти


Предприемачи


Учени и изобретатели


Писатели и поети


Политици
Уинстън Чърчил, Удроу Уилсън, Нелсън Рокфелер, Джон Ф.Кенеди, Робърт Кенеди, Джордж Буш, Принц Чарлз, крал Густав, ген. Джордж Патън, Дуайт Айзенхауер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар