вторник, 5 юли 2011 г.

Ограничаване разпространението на ХИВ/СПИН, малария и други е цел №6 от целите на хилядолетието за развитие болести

В последните години идеята за развитието еволюира от опростената концепция, че по-богатите страни трябва да помагат на по-бедните. Образованието за развитие не предполага само насочване на вниманието и предоставянето на информация по различни въпроси, а по-скоро развиването на отношение, на чувствителност към проблемите и, най-вече, помага за осъзнаване на собствена роля и значимост в тяхното разрешаване, бе казано на семинар на тема ”Обучение за развитие – същност и перспективи”, организиран в рамките на европейския проект „Да научим!”, насочен към въвеждане на обучението за развитие в официалната образователна система в България.
Модераторите и лекторите на събитието Станимира Хаджимитова, директор фондация „Джендър проект в България” и Елица Петрова, от фондация "Глобална инициатива в психиатрията-София" представиха Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), които трябва да се постигнат до 2015 год..
В контекста на глобализацията бяха разгледани въпросите свързани с „образованието за развитие", връзката на Цел 2 „Постигане на начално образование за всички" с останалите седем ЦХР, сред които е борбата с ХИВ/СПИН, малария и други болести /Цел 6/, бедността като структурен проблем и как медиите стереотипно отразяват расите и техните проблеми.
От презентацията на Петрова - "Ограничаване разпространението на ХИВ/СПИН, малария и други болести" стана ясно, че новите случаи на инфектирани с ХИВ са 2,6 млн. души, а 33,3 млн.души в света живеят с вируса на СПИН, като половината от тях са жени, по данни за 2009 г.. Децата до 15 год. живеещи с ХИВ са 2,5 млн., а новите случаи възлизат на 370 хил. деца.
Данни сочат, че само за една година от СПИН са починали 1,8 млн. души, като от тях 260 000 са деца до 15 годишна възраст. А над 2 милиона души в Източна Европа живеят с ХИВ. За последното десетилетие честотата на заразяване се е увеличила 20 пъти, което прави Източна Европа областта с най-бързо нарастващата епидемия от ХИВ в света. Броят на ХИВ позитивните в Източна Европа нараства и скоро може да надмине дори инфектираните в Африка. В Западна Европа броят на ХИВ позитивните намалява с повече от 50%, а и в Централна Европа се наблюдава чувствителен спад. Повечето носители на ХИВ са мъже - 66% от инфектираните. Но най-честата причина за заразяване, сред случаите регистрирани в Източна и Западна Европа е секс между мъже, следван от хетеросексуалните контакти, особено сред хората с произход от страни с генерализирана епидемия. Инжекционно - употребяващите наркотици представляват 57% от всички регистрирани случаи в Източна Европа в сравнение с едва 8% в Западна Европа. Сред най-засегнатите страни от заболяването са Молдова, Украйна, Естония и Португалия.
В 45-те най-засегнати държави от ХИВ е изчислено, че между 2000 и 2020 г. 68 милиона души ще починат по-рано, отколкото ако не бяха болни от СПИН, съобщи Петрова.
В България 1333 са ХИВ позитивните лица към момента. 14257 души са получили безплатни, анонимни консултации и изследвания за ХИВ и са узнали своя резултат през първите четири месеца на тази година. От началото на 2011 г. обаче у нас новооткритите случаи на инфектирани с ХИВ са 62. От които 53-ма са мъже, а 9 са жени, във възрастовата група 20-68 год.. 38 % от новорегистрираните лица са под 29 години. Най-много инфектирани има в София и Пловдив.
Броят на починалите от СПИН в България е общо над 550 души. През последната година са починали 12 души. Понастоящем 620 лица се проследяват, а 400 получават безплатно  антиретровирусна терапия, съобщи още тя. 
 
По-ниските нива на ХИВ в България се дължат на добрата работа на терен, както и на факта, че сутеньорите вече редовно водят своите подопечни секс работници на регулярни медицински прегледи.
Лекторите алармираха, че туберкулозата, която доскоро се смяташе за изкоренена болест у нас, се завръща и тя отново се превръща в проблем за България.
И ако до скоро се смяташе, че тя е болест на бедността, то от оповестените данни за 2009 г. става ясно, че по-голяма част от смъртните случаи в следствие на болестта са регистрирани в развиващите се страни.
1,7 милиона души са починали от туберкулоза (включително 380 000 жени) през 2009 г., в това число 380000 жени и 380 000 души с ХИВ, равно на 4700 смъртни случая дневно. В световен мащаб през 2009 г. са били регистрирани 9,4 милиона нови случаи на болни от туберкулоза (включително 3,3 милиона жени., в това число 1,1 милиона случаи сред хората с ХИВ.
Целта е до 2015 г. обръщане ходът на епидемията - туберкулозата да се намали наполовина, както и разпространението на ХИВ. Стигмата и дискриминацията пречат нещата да се случват така, както трябва.
Подцелта-универсален достъп до антиретровирусно лечение за ХИВ за всички нуждаещи се у нас вече е постигната. Главното е да се спре епидемията от СПИН, преди тя да е имала шанс да започне. 
-----------
Цел №1 на хилядолетието е преодоляване на крайната бедността и намаляването на глада. Намаляване на половина на броя на хората, които живеят с по-малко от 1 $ дневно.

8-те измерения на бедността са: финансов ресурс, здраве, жилищни условия, ниво на образование, професионална интеграция, социална интеграция, статут на пребиваване и семеен произход.
Наблюдава се нарастване на бедните хора в Европа. Данните са красноречиви:

  •   85 млн. души в Европа живеят в бедност; 
  •   28% от самотните хора, над 65 год.,в ЕС живеят в бедност; 
  •   68% от жените, живеещи сами, са бедни; 
  •   Едно на всеки пет деца от ЕС живее в крайна бедност; 
  •   60 млн. души от Източна Европа живеят с по-малко от 2 $ на ден; 
  •   Всеки работещ 10-ти човек е беден въпреки, че работи.
--------------
Стара терминология                      Нова терминология
                             В последните 10 години                    

Хомосексуален мъж                       Мъж практикуващ секс с мъже (МСМ)
Наркоман, зависим                        Употребяващ интравензно наркотици (УИУ)
Рискови групи                                Рисково поведение
Заразени                                          Инфектирани
Лесбийка                                         Жена практикуваща секс с жени (ЖСЖ)
Носител на ХИВ                            Човек живеещ с ХИВ или хора живеещи с ХИВ(ХЖХ)
Проституиращи                              Секс работници
Безопасен секс                                По-безопасен секс
Затворници                                     Лица изтърпяващи наказание/Лишени от свобода
Полово предавани болести           Сексуално предавани инфекции (СПИ)

Няма коментари:

Публикуване на коментар