сряда, 6 юли 2011 г.

Глобално партньорство за "Подобряване на здравето"

Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim и Ashoka (Асоциацията на социалните предприемачи) обявиха, че ще започнат 3-годишна инициатива за подобряване на здравето в различни общности по света.
Инициативата „Подобряване на здравето” ще насърчава здрави хора, семейства и общности, като намира и подкрепя най-обещаващите решения за борба със здравни проблеми. 
Партньорството включва подкрепа за редица програми, които целят да идентифицират новаторски решения на здравни проблеми.  В този смисъл е направен изборът на 50 водещи социални предприемачи, чиито идеи създават авангардни и цялостни системни решения в областта на здравеопазването. 
Освен това, две онлайн състезания за привържениците на промяната, ще мотивират широката общественост да даде идеи как да се подобри здравето в пренебрегнати общности. 
Boehringer Ingelheim ще подкрепи инициативата „Подобряване на здравето” като ангажира своите 42,000 служители по света по различен начин, за да се подобри разбирането и цененето на социалното предприемачество и иновацията в областта на здравеопазването. 
Инициативата „Подобряване на здравето” ще се съсредоточи върху младото поколение от хора, готови да донесат промяна, чрез специална програма, имаща за цел да привлече млади хора в намиране на решения за техните общности.  
Проф . Андреас Барнер, председател на Борда на изпълнителните директори в Boehringer Ingelheim, коментира : Инициативата „Подобряване на здравето” събира две организации, които са поели ангажимента да намират прогресивни хора и идеи, за да допринесат за облика на здравния сектор в бъдеще. Чрез това партньорство ние ще предложим смислени и далновидни решения, чрез които може да се постигне индивидуално и семейно благосъстояние в различни общности в целия свят.
-----------
 Boehringer Ingelheim

Групата Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи световни фармацевтични компании. Със седалище в гр. Ингелхайм, Германия, тя работи на международно ниво чрез своите 145 представителства и повече от 42 000 служители. От основаването си през 1885 г., фамилно-притежаваната компания изследва, разработва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарната медицина.
-------------
Ashoka
Ashoka е глобална асоциация на водещи световни социални предприемачи – хора, които знаят как да променят  системата, за да се решат най-неотложните социални проблеми. От 1981 г. насам Ashoka е помогнала на повече от 3000 водещи социални предприемачи като „Стипендиантите на Ashoka” (или Ashoka Fellows) като им е осигурявала стипендии за издръжка, професионална подкрепа и достъп до глобална мрежа от колеги в 70 държави.  Ashoka е позната по света с лансирането на идеята за социално предприемачество и настоящата си дейност в създаването на убеждение, че всеки може да предизвика промяна (или  “Everyone a Changemaker”). В тази посока Аshoka насърчава иновацията и намирането на решения на проблеми от всички.

Няма коментари:

Публикуване на коментар