понеделник, 4 юли 2011 г.

Министерският съвет прие годишния отчет за дейността на НЗОК през 2010 г.


Това съобщи пресслужбата на кабинета. В документа се отчита, че едно от основните постижения в дейността на НЗОК през миналата година е направеният анализ на усвояването на направленията към специалист и за медикодиагностични изследвания. В резултат на който е направено допълнително разпределение на неусвоените направления.
Със 100 000 направления за консултация със специалист и с 650 000 лева за медикодиагностични изследвания се увеличиха предварително разпределените за декември 2010 г. регулативни стандарти на личните лекари и специалистите.
Разработиха се нови, по-гъвкави правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медикодиагностичните дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана помощ.
Съгласно тях при разпределението няма да се взема предвид единствено броят на
населението в региона, а ще се отчитат и неговите специфични характеристики като възрастова структура, вид на населеното място и др., обуславящи потребностите от здравни услуги.
За по-добра информираност на гражданите и за улеснение на работата на лекарите бяха пуснати пет електронни услуги в портала на НЗОК - подаване на отчети на лекари по електронен път, преглед на здравно досие, проверка на личен лекар, търсене на лекарства и проверка на здравноосигурителен статус. Предстои да се пусне и нова електронна услуга - избор на личен лекар по Интернет и други.

Няма коментари:

Публикуване на коментар