понеделник, 4 юли 2011 г.

За първите 6 месеца на 2011 г. жертвите на домашно насилие са 1300

Насилниците стават все по-изобретателни в мъченията, които прилагат върху жертвите си, съобщи Геновева Тишева, председател на „Алианс за защита срещу домашното насилие” по време на откриването на кампанията „Говори открито срещу домашното насилие”. Понякога изтезанията водят и до смърт. Не са рядкост и случаите, когато жертвата остава без вътрешен орган вследствие на побоя За съжаление нямаме точна статистика, но със сигурност обаче, то се е увеличило през последните години, заяви тя. 
Жертви на явлението домашно насилие всеки ден са хиляди жени и деца у нас, което  е формулирано като престъпление в Закона за защита от домашно насилие, приет през 2005 г., и обхваща всеки акт на физическо, сексуално, психологическо, икономическо, емоционално насилие и опитите за това върху дадено лице, когато то се намира в родствена, било е, или е в съпружеска връзка или съжителство. Домашно насилие е и ограничаването на личните права, свобода и живот. Теорията определя положението като домашен терор, при който жената се намира в положение на военнопленничество, от което не може да се измъкнеш и си подлаган на многократни мъчения. Най-пострадали обаче са децата, свидетели на грозното социално явление, търпяно в повечето семейства години, защото у тях се създава превратен модел за нормалните отношения в семейството и те самите по-късно стават насилници или жертви. 
Важно е, че постигнахме в закона да бъда записано, че "домашно насилие, упражнено в присъствието на дете е винаги психическо или емоционално насилие върху детето". Законодателна база имаме, но трябва открито да говорим срещу домашното насилие като експерти, специалисти, представители на неправителствени организации и да подпомагаме всички в борбата им да преодолеят това състояние, категорична е председателката на алианса, която призовава цялото общество да наруши мълчанието срещу домашното насилие и да се освободи от криворазбраната си търпимост и от схващането, че "това са лични работи".
През миналата година 380 жени са били настанени за повече от три месеца в тези "убежища", чиито адреси са тайна. Организацията е оказала помощ на 4809 жертви за 2010 г. , но експертите твърдят, че истинският им брой е многократно по-голям . 73%, върху които е упражнено домашно насилие, са пълнолетни жени, а най-печален е фактът, че 27% са деца.
------

Основните причини за насилието над жените са безпаричието и употребата на алкохол, както и психологически травми в детството.
Най-често мъжете упражняват насилие над своите половинки по време на празници. Според експертите обаче в голяма част от случаите на домашно насилие причините са в желанието за власт над другия.
------
Официално бе обявено финансовото партньорство на известна козметична компания, която чрез продажба на продукти от нарочна серия ще събира средства за кризисните и консултантските центрове на сдружението, които приютяват жените, избягали от дома си и имащи нужда от експертна помощ. Средствата ще бъдат насочвани към центровете в София, Пловдив, Варна, Бургас, Търговище, Силистра, Плевен, Перник, Хасково, Димитровград и др., за да може да се окаже непосредствена грижа за жертвата и детето й от момента, в който телефонира. 
Целта на кампанията "Говори открито срещу домашното насилие" е да насочи общественото внимание към проблема, в резултат на което все повече жени и деца, станали жертва на насилие, да излязат от анонимност и да потърсят адекватна помощ. 
Според статистиката на сдружението домашното насилие обаче се увеличава и придобива все по-неприятни и разнообразни форми. Все по-"изтънчени" и уродливи стават формите на насилие върху децата. Приемането на специалния Закон за защита от домашното насилие е стимул хората да търсят помощ, но той предлага само гражданска защита. Годишно в България се завеждат над 1300-1400 дела срещу насилниците, но те са граждански. У нас домашното насилие не е криминализирано и затова няма статистика колко мъже са осъдени за домашно насилие. 
От алианса ще настояват за засилване на наказателната защита за жени, пострадали от сексуално и домашно насилие, ще направят предложения и за новия Наказателен кодекс.

Няма коментари:

Публикуване на коментар