петък, 8 юли 2011 г.

С постановление на Министерски съвет се сложи таван на финансирането за лечение на деца

Правителството отпуска допълнителни 4 млн. лева по бюджета на фонда за лечение на деца в чужбина, с което общо средствата за него стават 7 млн. лева за цялата година.

За първите шест месеца на годината, фондът е отпуснал над 4,5 млн. лева за 170 деца. За да могат да бъдат отпускани средства на повече нуждаещи се деца, правителството реши още да въведе горна граница на отпусканата сума.
Максималната сума, която ще се отпуска за едно дете, което има нужда от лечение на година от Фонда за лечение на деца ще бъде 180 000 лева.
Лимитът от 180 000 лв. е изчислен като "стойността на трикратния размер на съответния вид трансплантация, заплатен в България". Той се въвежда, за да могат повече деца да се възползват от помощта за лечение.  Според справката на Министерския съвет една трансплатация в чужбина е струвала средно 266 000 лева, докато за останалите случаи средната сума, отпускана за лечение, е 27 000 лв. което означава, че повечето трансплантации няма да бъдат покривани изцяло с пари от фонда. След като се закри фондът за трансплантации в чужбина, финансирането за това лечение при децата се прехвърли към фонда за лечение на деца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар