вторник, 11 юли 2017 г.

„Сидхарта и пътят към нирвана“ събира мъдростта на Буда в 44 увлекателни притчи„Няма път към щастието. Щастието е самият път.“ е казал Буда. Да намерим щастието по пътя си, като проникнем в мъдростта на създателя на една от най-разпространените религии в света, ни приканва премиерната книга „Сидхарта и пътят към нирвана“ на София Петрова. Това е шестият том от хитовата поредицата на издателство „Милениум“ - „Философия за всеки“.
Книжната серия, в която вече излязоха заглавия, посветени на Сократ, Конфуций, Диоген, Соломон и Сенека, успешно следва целта си да възроди интереса към извечните прозрения на най-знаменитите мъдреци в човешката цивилизация. Тя "приземява" сложната философия и я прави близка и понятна на читателите от всяка възраст и професия, дори на децата.
В томчето накратко е представена биографията на Буда, най-важните моменти от живота му и основните тези, към които се е придържал и на които е основан будизмът. Във втората част на книгата са 44 диалогични притчи, които по увлекателен начин разкриват същността и основните принципи на една от най-уникалните личности в историята на философия. За финал са синтезирани всички мъдри мисли, афоризми и цитати на Сидхарта.
------
За щастливия живот
Веднъж един заможен търговец минал през се­лото, в което бил отседнал премъдрият Гаутама Сидхарта, когото наричали Буда, просветления. Щом узнал за знатния гост, заможният търговец веднага поискал да го намери и да побеседва с него, тъй като славата на философа се носела на­длъж и нашир.
Открил го приседнал на брега на реката да съ­зерцава водата.
– Премъдри Гаутама – започнал гостът. – Ид­вам отдалеч и продължавам пътя си още по-нада­леч. Но преди да потегля, бих искал да узная от теб някои от тайните на просветлението!
Буда го погледнал и казал безизразно:
– Днес вече не беседвам с хора. Почивам си и съзерцавам красотата на природата.
– Но моля те – настоявал богатият търговец, – ще ти платя колкото поискаш.
Буда не отвърнал нищо, обърнал гръб на на­трапника и понечил да си ходи.
– Почакай! – изкрещял отново гостът. – Не мога да те разбера! Предлагам ти добри пари в замяна на онова, което ти си овладял и познал в живота си! Нима това не е справедлива и добра сделка?
Гаутама Сидхарта се обърнал и рекъл:
– Добре, да предположим за момент, че аз взема парите, които ми предлагаш, и се съглася да спо­деля познанието си. И какво ще ги правя после?
– Как какво?! – извикал човекът. – Ще ги по­харчиш за собствените си нужди, за каквото поже­лаеш! Дори си мисля, че ако искаш от хората оп­ределена сума за беседа, скоро ще направиш цяло състояние! Защо не се възползваш?
– И какво да го правя после това „цяло състоя­ние“? – подсмихнал се Сидхарта.
– Ще знаеш, че животът ти е подсигурен, няма да има нужда да работиш и ще можеш по цял ден да се наслаждаваш на спокойствието на реката, на красотата на природата или каквото решиш!
– А нима не правя точно това в момента?
Гостът замълчал, защото не знаел какво да каже.
Буда махнал с ръка и добавил:
– Погрешно смяташ, че щастливият живот се определя от парите. Той се постига само чрез лю­бов към онова, което правиш, а не със стремеж към благà и с леност. Ето това е една от тайните на просветлението. А сега си върви по пътя.
------
Мисли
Аз никога не виждам какво е направено, виждам само това, което остава да бъде направено.
Ако се препънеш и паднеш, това още не означава, че си на грешния път.
Болката е сигурна, страданието е избор.
Вашата цел в живота е да откриете своята цел и да ѝ отдадете цялото си сърце и душа.
Вие няма да бъдете наказани за своя гняв, ще бъдете наказани от своя гняв.
Всички грешки в живота са заради ума. Ако умът се промени, ще се променят и те.
Всяка сутрин се раждаме отново. Това, което правим днес, е най-важното.
Дълбоко в съня си човек влиза в своята съкро­веност… но не го знае.
Един приятел никога не е без недостатък; ако търсиш недостатък – ще останеш без прия­телство.
Здравето е най-големият дар, добротата – най-голямото богатство, честността – най-добрият приятел.
Най-голямото поражение в живота е да не бъ­дем най-добрата версия на себе си.
Няма коментари:

Публикуване на коментар