неделя, 12 ноември 2017 г.

Кардиологичен форум събра български и чуждестранни експерти в минималноинвазивното лечение на сърдечносъдови заболявянияВсе повече пациенти получават шансове за безкръвно лечение на тежки кардиологични състояния
Д-р Валери Гелев-
 председател на Дружеството по интервенционална кардиология

Новостите в света
на интервенционалното лечение на сърдечносъдови заболявания бяха обсъдени от плеяда български и чуждестранни кардиолози на VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология, който се проведе в Пловдив между 9 и 12 ноември 2017 г. Организатор на събитието бе Българското дружество по интервенционална кардиология със съдействието на Дружеството на кардиолозите в България.
Лектори, модератори и водещи обучителни сесии са доказани специалисти в областта на интервенционалните процедури от цял свят.
На форума специалистите в областта на минималноинвазивното лечение на инфаркти и запушвания на сърдечните съдове споделиха своя опит с българските си колеги и се проведоха редица обучения за млади кардиолози.
Няколко случаи, на пациенти получили възможността да се лекуват чрез най-иновативните сърдечносъдови интервенции, бяха предавани на живо от болници в Пловдив и Стара Загора с напътствия и дискусии относно хода на процедурите от едни от най-добрите инвазивни кардиолози в света.
В широката програма на форума бяха представени и обсъдени всички най-нови решения в областта, включително съвременните световни и европейски препоръки, които включват все повече минималноинвазивното интервенционално лечение като стандарт и при заболявания, които до този момент са лекувани препоръчително с отворена хирургия - стволови стенози, структурни и клапни заболявания, сложни коронарни запушвания и др.
Сърдечносъдовите заболявания в България все още саначело на списъка по причина за смъртност и инвалидизация. Броят на пациентите с кардиологични заболявания не намалява. Тенденция обаче е устойчивият ръст на пациентите, които успяват да получат адекватно лечение и оцеляват след сърдечносъдови инциденти. Това се дължи на подобряване на кардиологичната помощ в страната през последните години – повече специалисти, които се обучават качествено, навлизане на иновативни интервенционални процедури и решения, постоянно актуализиране на знанията и уменията на кардиолозите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар