четвъртък, 16 ноември 2017 г.

Министерство на здравеопазването отбеляза Международния ден без тютюнопушене - 16 ноември 2017МЗ, регионалните здравни инспекции (РЗИ), Областните съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и здравните медиатори в страната отбелязват Международния ден без тютюнопушене на 16 ноември 2017 г. с редица прояви в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея.
МЗ призовава всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които са в обкръжението му като пасивни пушачи.
У нас 37,4 % от населението на възраст над 20 г. са активни пушачи (по данни от „Национално проучване на факторите на риска за здравето” на НЦОЗА, 2013-2014 г.), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.
Нарастващата употреба от малолетни и непълнолетни деца на наргилета и изделия за пушене, различни от тютюневите, относно здравните рискове и последиците за здравето на пушещите. Заради нарастващата употреба от малолетни и непълнолетни деца на наргилета и изделия за пушене, различни от тютюневите, МЗ представи презентация на тема „Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето“.
Фокусът на кампанията е насочен към младите хора, родители и деца за реализиране на ефективни превантивни дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене. Цел на кампанията е и информиране на населението относно ефективните методи за отказване от поведенческа и никотинова зависимост, вследствие употребата на цигари.
В цялата страна инициативите за популяризиране на Международния ден без тютюнопушене започнаха още в началото на месец ноември, като РЗИ организираха следните дейности:
1. Прояви, насочени към активните пушачи за популяризиране на услугите на Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето - консултиране за повишаване на мотивацията за спиране и отказ от тютюнопушене; измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта; определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом и използване на  онлайн инструмент за отказване от цигарите (попълване на въпросник за активни пушачи).
2. Превантивни дейности за ограничаване на тютюнопушенето като, прожекции на видеостени на филми и послания, демонстрации за вредите от тютюнопушенето с помощта на обучителен макет, разпространение на информационни материали, насочени към широката общественост, спортни турнири за ученици и др.
Министерство на здравеопазването припомня, че през цялата година всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в кабинетите за консултиранe и отказване от тютюнопушенето, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар