четвъртък, 16 ноември 2017 г.

МВР, Изпълнителна агенция по околна среда и ДП Пристанищна инфраструктура с награди за постижение в сферата на Географски информационни системи ГИСВ категория „Държавна администрация“ наградата получи Министерството на вътрешните работи за „Изграждане на първата по рода си в България цялостна ведомствена Географски информационни системи (ГИС) на база световно утвърдени иновативни ГИС технологии. Отличието беше връчено от Румяна Бъчварова, началник на политическия кабинет на министър-председателя на Р България. През 2017г. по Фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз МВР реализира първия по рода си в България ГИС проект за създаване на цялостна ведомствена Географска информационна система. Системата е изградена на база прилагане на изключително иновативни и световно утвърдени ГИС решения и технологии, позволяващи сложни интеграции, мощни анализи и предоставящи обща оперативна ситуационна картина. Наградата беше получена от Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи на Р България.
Друга награда при държавна администрация получи Изпълнителната агенция по околна среда за надграждане на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Камелия Радева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, получи призванието от Омар Бадур, програмен ръководител в Световната метеорологична организация.
Специална международна награда получи Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за внедряване на първата по рода си интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море в реално време, който проект е отличен сред повече от 100 000 международни проекта в сферата на ГИС технологиите. Наградата бе връчена на Ангел Забуртов, Директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" от Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.
В категория „Ютилитис“ беше наградено Водоснабдяване и канализация ООД – Варна. Наградата беше връчена на Валентин Вълканов, управител на ВиК Варна от Весела Начева – Кръстева, началник на политическия кабинет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Сред другите наградени са УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис ЕАД за прилагане на съвременни ГИС решения с представител Серафим Ценов, Ръководител проекти и връчено отличие от Петър Иванов, изпълнителен директор на Американска търговска камара в България. Геологически институт „Страшимир Димитров“ при Българска академия на науките получи призвание за прилагане на ГИС за геостатистически анализи, позволяващи изготвяне на тематични карти на подземните водни тела, извършването на бързи и качествени анализи и оценки на химичното състояние на проучваните подземни водни тела, оценка и проследяване на замърсяванията им и много други.

Няма коментари:

Публикуване на коментар