петък, 7 октомври 2011 г.

Всеки седми българин е неграмотен или само с начални познания по граматика


410 000 души у нас никога не са стъпвали в училище, а други 537 000 са успели да получат диплома едва за 4-ти клас. 1,5 млн. българи изобщо не са стигнали до гимназия и имат завършен само 8-и клас. Ранно отпадащите от образователната система са почти 14%. Висшистите са едва 19,4% от населението - т.е. с около 3% по-ниско равнище спрямо ЕС, съобщи изпълнителният директор на Българската стопанска камара Божидар Данев. Според последното преброяване в страната живеят 7,3 млн. души. Хората в работоспособна възраст (15 - 64 години) обаче са едва половината от тях - 3,2 млн.
Между 45% и 53% от новопостъпилите на работа през последните 5 години са без квалификация. Едва 1,4% пък продължават да учат и след това (при 9,5% в Европа).
Все повече изтънява връзката между кадрите, които подготвят университетите, и потребностите на бизнеса, който има нужда от технически специалисти, инженери, специалисти по информационни технологии, лекари, медицински сестри, заварчици и др., а университетите бълват хора за администрацията. . В момента Европа има нужда от над 700 000 ИТ специалисти, което означава, че наши кадри ще продължат да изтичат в чужбина.
Според Данев за две години новите работни места са намалели с близо 263 хил., броят на заетите - с 319 хил., на наетите - с 287 хил., а на самоосигуряващите се - с почти 36 хил. души. От 2008 г. до 2010 г. безработицата се е увеличила почти двойно - с 85%, като към второто тримесечие на 2011 г. хората без работа са 370 000. Обезкуражените са 231 хил., което е с 53% нарастване спрямо 2008 г. Това са хора без работа над 1 година и са се отказали да търсят. 10 900 от тях са с висше образование. Намаляла е и заетостта сред младежите до 19,8% при средно ниво в ЕС от 35%.
С 37 % са нараснали заплатите от 2008 г. насам, сочат данните.Те обаче изпреварват производителността ма труда, каза той. Най -голяма добавена стойност има при финансите, движимото имущество и бизнес услугите. С най-ниска е селското стопанство.Има и драстични различия е заплащането е различните сектори на икономиката. В някои средната годишна заплата е 5000 лв а в други е 15 560 ли. По думите на Данев не може да има разлика от 3 пъти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар