петък, 7 октомври 2011 г.

С 5443 по-малко са родените деца у нас през изминалата година в сравнение с броя им през 2009 г.


Значителен спад на раждаемостта в България показват данните от Националния център по обществено здраве и анализи към МЗ.
Ниските семейни доходи и финансовата криза са едни от основните причини за това. За последните 10 г. раждаемостта е била най-висока през 2009 г. През 70-те години на миналия век обаче тя е почти двойно по-голяма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар