четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Болничните, майчинските и обезщетенията за безработица ще бъдат орязани догодина

Това ще стане, чрез увеличаване на базата, от която се изчисляват и включване на по-стари и по-ниски доходи, съгласно новите регламенти, предвидени в Закона за бюджета за държавно обществено осигуряване. 
В изчисляването на обезщетението за болест ще влиза доходът не от последните 12, а от последните 18 месеца, като идеята е да се избегнат злоупотреби. Иначе право на болничен ще се получава, както и досега - при 6 месеца осигурителен стаж.
И догодина първите 3 дни за болест ще се плащат от работодателя в размер на 70% от трудовото възнаграждение. От 4-ия ден нататък НОИ ще плаща по 80 %. Синдикатите са против, защото тази анти-кризисна схема намалява обезщетението. 
До 2010 г. работодателят плащаше 100% за първия ден,а НОИ-всички останали по 80%.
И при парите за майчинство и безработица ще се гледа доходът от последните 24 месеца вместо от 18. 
При събиране на нужните за пенсия стаж и възраст човек вече няма да има право на обезщетение за безработица.
За отпускане на пенсия догодина няма да се иска уволнение и съответно прекратяване на осигуряването. Сумата за старост ще се отпуска от датата на придобиване на правото, ако заявлението и документите са подадени до 6 месеца. Ако човек отиде в НОИ по-късно, пенсията ще се отпуска от деня на представяне на документите.

  

Няма коментари:

Публикуване на коментар