вторник, 25 октомври 2011 г.

Върховният административен съд отмени заповедите на МЗ за 11 от областните здравни карти


Делото беше заведено през 2010 г. по жалба на Федерация „Български пациентски форум”. Мотивът бе, че представителите на пациентите в областните комисии са назначени от тогавашния здравен министър проф. Анна-Мария Борисова, вместо да бъдат излъчени от пациентските организации, както изисква Законът за лечебните заведения.
Според съдиите е видно от оспорените заповеди , че в изработването на областните здравни карти за областите Кюстендил, София, Благоевград, Видин, Бургас, Стара Загора, Силистра, Хасково, Кърджали, Плевен и Русе са участвали 7 представители на Конфедерация „Защита на здравето”, 3-ма представители от Сдружение „Национална пациентска организация” и един представител на Федерация „Български пациентски форум”,  назначени от министъра, без да са избирани от национално представителните организации на пациентите.
Участието на нелегитимни членове във формираните комисии рефлектира върху законосъобразността на оспорените актове по тяхното конституиране, смятат съдиите.
 Разпределението на броя на лекарите, болниците и лабораториите в 11 области от страната е направено незаконно. Това поставя в риск здравето на хората, тъй като т.нар. здравни карти не са съобразени в достатъчна степен с възрастта и хроничните заболявания на жителите, съобщи Теодора Захариева, основател на Центъра за защита правата в здравеопазването и зам.председател на Националния пациентски форум. Тя поясни, че на едни места са концентрирани повече лекари, независимо че наблизо е областната болница, а на други те са значително по-малко като подчерта, че несъответствието се е получило в резултат на това, че при съставянето на въпросното разпределение, което е посочено в областните здравни карти, не е взето под внимание мнението на легитимните пациентски организации, нито пък те са участвали в съставянето им.
 Д-р Стойчо Кацаров, член на Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването заяви, че ще настояват и за отмяна на националната здравна карта, тъй като в цялост тя не отразява реалните нужди на хората от медицинска помощ. Той бе категоричен, че и по този въпрос също ще сезират не само съдът, но ще уведомят и премиера Бойко Борисов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар