петък, 25 октомври 2019 г.

ЦЗПЗ представи професионален сайт за онкологичните заболявания


Липсата на достоверна и систематизирана информация за хора с онкологични заболявания и близките им, както и лековерния интерес към алтернативни методи на лечение / изключителен риск за много пациенти/ е мотивиращ фактор за екипа /онколози, неправителствени  и пациентски организации/ разработил уникална уеб-базирана интернет платформа - Онконавигатор, съобщи д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита правата в здравеопазването /ЦЗПЗ/. По думите му сайтът е получил подкрепа не само от индустрията, но и от МЗ, НЗОК, БЛС и Българския фармацевтичен съюз.
Професионалният сайт за онкологични заболявания има за цел да представя най-новата и най-достоверно, научно потвърдена информация за рака и пътя, който трябва да измине пациента от поставянето на диагнозата /през лечението/ до рехабилитацията и различни административните процедури – удостоверяване на временна и трайна нетрудоспособност, достъп до социално подпомагане и др. социални услуги.
Сайтът има медицинска /вкл. преведените наръчници на ESMO за всяка локализация на злокачествените заболявания/ и немедицинска част. Съдържа информация и за хранене, странични ефекти, последващи грижи, права на пациентите с онкологични заболявания, включително и за лечението им в Европейския съюз.
Информацията е лесно разбираема, достъпна, но същевременно и медицински издържана. Платформата осигурява връзки и със сайтовете на съответните европейски пациентски организации. На нея редовно ще се помества и актуализира информация за ново регистрирани лекарства у нас, преминали през регистрационна процедура от регулаторните органи на САЩ - FDA и Европа – EMA. Ще бъде включена и търсачка за клинични проучвания в областта на раковите заболявания.
Партньор на проекта е Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични компании /АRPharM/. По думите на Деян Денев, председател на АRPharM, важно е хората да не се давят в „информационната джунгла“, а да имат на разположение качествен източник на български език.
Боряна Ботева, председател на Сдружението за развитие на българското здравеопазване /СРБЗ/ допълни, че ръководствата, които ще ползват желаещите са написани на достъпен език и чрез сайта пациентите ще намерят и изчерпателна информация за правата си.
Съвети и консултации с експерти на сайта могат да се търсят и по телефона.

Няма коментари:

Публикуване на коментар