събота, 5 май 2012 г.

Парламентът окончателно одобри новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество

Премиерът Бойко Борисов подчерта, че това е един много добър закон и същевременно много лош за незаконно забогателите.
По думите му  относно закона реакциите на евроатлантическите посланици ще бъдат изключително положителни и е инсинуация, че той ще удари обикновените хора.
Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в Държавен вестник.
Опозицията обаче остро критикува текстовете и някои от тях е възможно да бъдат дадени на Конституционния съд. Основният мотив се очаква да бъде вкарването на административните нарушения като повод за започване на процедура за отнемане на имущество.
 Миналата седмица избраниците вече приеха текст, според който проверка започва, ако срещу дадения човек има влязъл в сила акт за административно нарушение, създало облага на стойност над 150 000 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар