четвъртък, 6 юни 2013 г.

БТПП подкрепя кампания за трудова заетост на хора с множествена склерозаЦветан Симеонов, председател на БТПП, проведе среща с Татяна Иванчева – председател на Фондация “Множествена склероза - Общество България” и Силви Гаврилов, зам.-председател на Националната пациентска организация.
По време на нея бяха обсъдени въпроси за подобряване на обслужването и качеството в здравеопазването.
БТПП ще търси взаимодействие с МЗ за въвеждането на GS1 стандартите в сектора, които са с доказана ефикасност по света. Въвеждането на единна система създава предпоставка за електронен обмен на данни и стандартизиране на електронните съобщения и на процесите по веригата на снабдяване. Това води до повишаване на ефективността и прозрачността на процесите и позволява реализирането на ефективни системи за проследимост на всички действия. Използването на системата ще доведе до по-рационално използване на средствата в НЗОК и достигането им до по-широк кръг пациенти.
БТПП, заедно с други заинтересовани организации – асоциации, производители и търговци на фармацевтични средства, производители на медицинска екипировка, както и пациентски организации, работи за повече прозрачност, вземане на добри и ефективни решения в системата на здравеопазването. Подкрепи стартиращата кампания на Фондацията за трудова заетост на хора с множествена склероза (МС) и ще съдейства за повишаване на
информираността на фирмите и обществото за проблемите и възможностите на хората с това заболяване и осигуряване на равни възможности на пазара на труда.
Фондацията помага за отстояване правата на болните, тяхната защита при наемането им на работа, устойчивост на стреса за работещи и ефективност на работното място. Хората със заболяване от МС показват повече старание и изпълнение на задълженията от другите работещи, имат по-скромни изисквания към размера на трудовото възнаграждение и благодарение на заетостта си се чувстват пълноценни и значително подобряват състоянието на болестта.
За информиране на по-широк обществен кръг за проблемите на хората с МС, със съдействието на БТПП и регионалните търговско-промишлени палати, Фондацията възнамерява да организира срещи в различни градове на страната с представители на работодателски организации, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и други местни организации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар