вторник, 4 юни 2013 г.

Тютюнопушенето е световен проблемСпоред данни на СЗО 30% от населението в света пуши т. е. пушачите са над 1,2 милиарда. Прогнозите са, че не по-малко от 1 милиард души ще умрат вследствие от употребата на тютюн през 21 век.

Статистиката за САЩ сочи, че настоящите пушачи са с 25 пъти по-голяма вероятност да загинат от белодробен рак в сравнение с непушачите. Смъртността, независимо от болестта, причинила смърт, е три пъти по-висока при пушачите (в сравнение с непушачи) и изчислената преживяемост е скъсена с 10 години.
Тютюнопушенето е световен проблем, който може да бъде решен. Усилените кампании в Западна Европа, Северна и Южна Америка са довели до намаляване броя на пушачите в тези региони.
Данните за България показват, че разпространението на тютюнопушенето в нашата страна се характеризира с висок относителен дял на редовните пушачи във възрастовата група над 15 години, много висок относителен дял на мъжете пушачи във възрастовата група от 20 до 45 г (двама от всеки трима мъже в тази активна възраст са пушачи), нарастване на относителния дял на жените и децата пушачи.
Проучвания на МЗ и Националния център по обществено здраве и анализи показват още по-високи стойности на разпространение на тютюнопушенето - 42,9% за населението и съответно 56,5% за мъжете и 31,2% за жените.
Тревожна е и тенденцията на разпространение на тютюнопушенето сред учениците в страната, с преобладаване при момичетата, както и със снижаване на възрастовата граница на започване на пушенето.
България е посочена на пето място в списъка, съставен на базата на данни на Американското дружество по ракови заболявания и Световната белодробна фондация.
Страната ни попада в класация на „Уолстрийт джърнъл” с 10-те страни в света с най-голям дял пушачи от населението за 2012 година.
Съгласно нея 38,8% от пълнолетните българи пушат – 50,3% от мъжете и 28,2% от жените. Консумацията на цигари на глава от населението е средно 2822 изпушени цигари годишно, което е второто най-високо ниво в света. 31,6% от младите момичета между 13 и 15 години в България пушат, което е четвъртото най-високо равнище в света сочи касацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар