четвъртък, 6 декември 2018 г.

PETRI – София - успешен модел на партньорство между млади хора и възрастни


Международен институт за младежко развитие PETRI – София е ситуиран в Националния център по обществено здраве и анализи. Създаден е през 2007 г. като съвместна инициатива на UNFPA (Фонд на ООН за население), Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Международната младежка мрежа Y-PEER.
Развива се като Център за добри практики за обучения и изследвания, за знания, който подкрепя овластяването на младите хора (за участие и лидерство) в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, права и равенството между половете, укрепването на мира в региона на/и извън Източна Европа и Централна Азия, с подкрепата на МВнР от 2015 г., подчерта Анина Чилева, ръководител на PETRI – София.
Центърът е успешен модел на партньорство между млади хора и възрастни.
Той има над 10 години опит в стандартизацията на подхода "Връстници обучават връстници" (театрално базирани обучения, обучения за фондонабиране, застъпничество и лидерство, обучения за разработване и управление на проекти),
младежкото лидерство, системното сексуално образование, партньорство между младежи и възрастни, научни изследвания, мониторинг и оценка, обучение и обмен на информация в областта на превенцията на ХИВ и сексуалното и репродуктивно здраве и права на младите хора.
Повече от 500 младежки лидери са обучени като обучители на връстници в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве, превенцията на ХИВ, работата на терен.
На заключителна среща за журналисти по проект „Младежко лидерство за развитие и реализация на Целите за устойчиво развитие“, финансиран от Българската помощ за развитие стана ясно, че младите обучители са се превърнали в лидери в региона. Те заемат ключови позиции в управлението, в частния сектор или в организации на гражданското общество. Международния институт играе ключова роля и в превръщането на мрежата Y-PEER в глобална сила, която е активна на всички континенти, съобщи Юлия Анждекарска, гл. в НЦОЗА и младежки координатор на PETRI-София.
Най-голямата гордост на PETRI – София това е стажантската им програма. През нея са ротирани като стажанти в PETRI - 50 млади хора от 22 държави за 11 години.
Партнират си и с Националния Център за Култура и Изкуство, Йордания.
Освен българският центърът има още два създадени в Аман, Йордания и Банкок, Тайланд. А доброволчеството е основен принцип в тяхната дейност.
Във връзка с 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН, по време на форума стана ясно, че през 2007 г. с ХИВ са живели 1.5 милиона души в Източна Европа и Централна Азия, а през 2016 г. – 1,6 милиона.
ХИВ инфекцията в Източна Европа и Централна Азия продължава да нараства с ускорени темпове ежегодно като близо 190 000 са новите случаи на инфекции, а около 40 000 души умират от СПИН. ХИВ инфекцията, в повечето страни, в региона се осъществява предимно чрез сексуално предаване и е концентрирана сред ключови групи – сексуални работници, мъже, които правят секс с мъже, транссексуални хора, хора, които инжектират наркотици и техните сексуални партньори.
Стана ясно също така, че 20% от младите момчета в Русия, на възраст 14-17 години, правят секс с мъже. Стана ясно още, че възрастовата група на заразяване се е изместила и вече е 27-39 год.
Процентът на покритие за антиретровиросна терапия в нашия регион е изключително нисък – само 28%.
И въпреки, че всички страни в региона имат национални програми за превенция и лечение на ХИВ, желаният резултат все още не е постигнат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар