вторник, 4 декември 2018 г.

В сила влезе Наредбата за здравните изисквания към обществените перални на МЗ


В обществените индивидуални перални на самообслужване, предназначени за граждани, вече не може да се изпира пране от обществени обекти като болници, места за временно настаняване, лечебни, детски и учебни заведения и т.н.
Документът разграничава пет вида обществени перални, като тези, в които се пере пране на лечебни и здравни заведения, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги за възрастни, са обособени в отделна точка.
За спазването на хигиенните норми ще следят РЗИ.
С документа се въвеждат изисквания за микробиологична чистота на готовото за експедиция пране, с което се очаква да се намали и почти да се елиминира рискът от разпространение на заразни заболявания.
Чрез недобре и неправилно изпрани дрехи, спално бельо, покривки, работно облекло и др. се предават бактерии и вируси като: вируса причинител на хепатит А, норовируси, ротавируси, салмонела, E. Coli, кандида и др. Но не само бактериите и вирусите представляват опасност по прането. Според  алерголози, неправилно изпраното пране елиминира едва от 6 до 10% от наличните по дрехите акари. Те се смятат за едни от най-честите причинители на астма по целия свят, като причиняват още алергии, хрема, епидемичен конюнктивит и дерматит.
От МЗ посочват, че новата наредба ще осигури условия за предоставяне на безопасни перилни услуги на детските и лечебните заведения, на обектите от туристическия и хранителния бранш, на други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти, като с това ще се избегне рискът от неспазване на хигиенния и противоепидемичен режим и опасността от разпространение на различни видове заболявания чрез недобре изпрано пране.


Няма коментари:

Публикуване на коментар