неделя, 2 декември 2018 г.

Детска болница, под шапката на здравния министър, ще заработи до шест месеца


В нея ще се предлагат услуги по спешна и високоспециализирана консултативна педиатрична помощ; интензивно лечение, включително с възможности за продължителна дихателна реанимация; неонатологична помощ с възможности за обслужване на деца, родени с висока степен на недоносеност и изключително ниско тегло при раждане; комплексно терапевтично и оперативно обслужване на деца с вродени аномалии, хронични заболявания и увреждания и други тежки заболявания, както и услуги по продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи, съобщи здравният министър Кирил Ананиев.
Болницата няма да е търговско дружество. Тя ще бъде към министъра на здравеопазването. Но ще има договори с НЗОК и ще работи по клинични пътеки, както и с подкрепа на държавата.
Ще бъде създадена експертна група от директорите на лечебни заведения за болнична помощ в столицата, сред които МБАЛ „Александровска“, МБАЛ „Св. Екатерина“, НКБ, УМБАЛСМ „Пирогов“, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, ВМА, СБАЛАГ "Майчин дом", експерти по педиатрия и детски грижи и други, за изготвяне на подробен план за действие с цел преструктуриране на наличните болнични структури в УБ „Лозенец“, които не са свързани с лечението на деца.
Правно-икономическа експертна група ще изготви план за действие за всички правно-икономически и финансови промени в преструктурираните болници, от които ще излязат детските клиники и отделения, включително чрез промяна на статута и в капитала на дружеството. Ще се направи и одит на финансовото състояние на болница „Лозенец“.
Като първа стъпка в тази посока здравният министър посочи, внасяне в НС на законова промяна в Закона за лечебните заведения с цел преструктуриране на болница „Лозенец“ в многопрофилно лечебно заведение, осигуряващо комплексно лечение на деца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар