четвъртък, 6 декември 2018 г.

При правилно лечение на обструктивната сънна апнея 70% от риска от пътно транспортно произшествие отпада




Доц. М. Миланова от МБАЛНП”Свети Наум” – София подробно се спря на обструктивната сънна апнея (ОСА) – Kолапс на горните дихателни пътища по време на сън в резултат на намален (хипопнея) или липсващ (апнея) въздушен поток през носа/устата. Сред симптомите (нощни и дневни) са никтурия, суха уста, чести събуждания, понякога свързани с чувство на задушаване, изпотяване, запушване на носа, инсомния, прекомерна дневна сънливост, микросън, умора, затруднена концентрация и памет, неосвежаващо събуждане, нервност, депресия, агресия, психомоторно забавяне, повишен риск от ПТП и др.
Тя съобщи, че в общата популация честотата на заболяването е около 4%. За възрастта 30-70 години и АХИ>15 - 14% за мъже и 7% за жени, а възрастта 30-70 години и АХИ>30 - 7% за мъже и 3% за жени.
При някои професии като напр. професионални шофьори честотата на заболяването е доста по-висока. Като правило аритмиите не са по-чести при ОСА, но пристъпното предсърдно мъждене се среща два пъти по-често при пациенти с ОСА (30-49%).
При мъже на възраст 30-70 г., тежката сънна апнея значително повишава риска от фатални и не-фатални кардиоваскуларни събития, но лечението със CPAP намалява този риск, каза тя.
ОСА повишава риска от ПТП поне 2 пъти. Според данни на американски официални служби около 2 милиона ПТП се дължат на ОСА – 20%., а всеки 4-ти шофьор си е признал, че поне веднъж е заспивал на пътя, съобщи още доц. Миланова.
По думите и златен стандарт в лечението на ОСА е СРАР - Постоянно Позитивно Налягане в Дихателните пътища, тъй като при правилно лечение със СРАР рискът за ПТП намалява значително до 0.3%.
Д-р Васил Стояновски, кардиолог в НМТБ“Цар Борис III“ – София, подчерта, че по
отношение на ОСА - липсват данни за заболяването в страната, липсва регистър на пациентите с това заболяване; липсва клинична пътека за диагностика и лечение на сънната апнея, която да бъде покрита от здравната застраховка на пациента; липсва алгоритъм, по който да се процедира с тази група пациенти във всички видове транспорт, което води до невъзможност да се осъществява контрол на провежданото лечение от пациента.
Освен това е налице непознаване на синдрома както от шофьорите, така и от някои лекарите. Лошо сътрудничество между пациент и лекар при решаване на проблема и провеждането на лечението също е налице, както и нежелание за провеждане на постоянно лечение с апарат или друго лечение от страна на пациента, най-вече поради високата цена на апаратите - СРАР. Съществува и страх у пациента от конфликт с работодателя да не загуби работното си място като шофьор поради заболяването ОСА.
Според  него е наложително - подобряване съдържанието на наредба №3 съобразено с последните постижения на медицинската наука; подобряване информираността на обществото за заболяването обструктивна сънна апнея и риска, който носи то; подобряване работата между институциите свързани с това заболяване и отношенията пациент/ работодател; решаване на проблема с контрола на провежданото лечение от пациентите с ОСА и създаване на национален регистър на пациентите с оса и клинична пътека за диагностика и лечение на заболяването.
Доц. Кирил Терзийски, сомнолог, невролог и секретар на БДС, МУ – Пловдив, бе категоричен, че само регистрирани лекари с компетенция могат да лекуват ОСА.Той оповести становището на БДС, съгласно което… ... лекар, притежаващ Европейски сертификат за специалист по медицина на съня (след положен изпит пред Европейското дружество за изследване на съня) или с призната специалност неврология или пулмология и практикувал в областта на медицината на съня поне 1 година, с удостоверение от Българското дружество по сомнология...
Провеждане на задължително изследване за ОСА (полисомнография в лабораторни условия или домашни условия или полиграфско изследване на дишането по време на сън под лекарско наблюдение) на високорисковите кандидати за професионални водачи на МПС...
Поради големия брой на потенциално нуждаещите се от диагностика професионални водачи, гореспоменатите мерки да бъдат приложени в рамките на буферен период от 3 години от приемането им.
Специалистите бяха единодушни, че сме назад по отношение на диагностиката на ОСА – заболяване, което чест ОПЛ бъркат с епилепсия и в предписването на апаратите – СРАР, че спънките най-вече са административни, вкл. и за обучителни курсове на невролози, кардиолози, ендокринолози за допълнителна специалност по сомнология, и че се налагат законодателни промени и спазване изискванията на наредбите, най-вече наредба 3.
Те бяха единодушни още и, че при правилно лечение на обструктивната сънна апнея 70% от риска от пътно транспортно произшествие отпада.

Няма коментари:

Публикуване на коментар