четвъртък, 25 октомври 2018 г.

Около 4,3 млрд. лв. са заложени в проектобюджета за здравеопазване през 2019 г.


НС на НЗОК прие проектобюджета за 2019 год. - Натрупаният „излишък“ влиза в бюджета и ще бъде използван за погасяване на задълженията към чужди фондове

490 млн. лв. е ръстът в разходите на здравната каса за следващата година спрямо настоящата, от които 50 млн. лв. са от „излишък“, натрупан през предходните години.
Така в приходната част на бюджета общата сума възлиза на 4 299 603 000 лв., докато за разходната са предвидени 4 350 003 000 лв. т. е. увеличението спрямо приетия за тази година бюджет в приходната част е около 440 млн. лв., а в разходната – 490 млн. лв.
За здравноосигурителни плащания в бюджета на Касата за 2019 г. са предвидени 4 116 396 200 лв., което е с малко над 450 млн. лв. повече от тазгодишните.
За ПИМП средствата са  225 млн. лв. или с близо 11 млн. лв. повече от заложените през 2018 г.
В СИМП общата сума е в размер на 250,7 млн. т. е.увеличението е от около 21 млн. лв., в МДД на 90 млн. лв. като увеличението е със 7 млн. лв., а средствата за лекарства през 2019 г. ще бъдат с близо 118 млн. лв. повече от заложените за т. г..
Общият бюджет за медикаменти възлиза на 1 117 800 000 лв. От тях за лекарства за домашно лечение ще бъдат платени 732,8 млн. лв. и за онкомедикаменти – 385 млн. лв.
Увеличението за аптеките е с близо 15 млн. лв. Минимално увеличение има и при медицинските изделия. Предвидено е за тях НЗОК да плати 104 млн. лв., при 98 млн. лв., заложени за тази година.
Със 176 млн. лв. се увеличава бюджетът за болнична помощ. Така догодина НЗОК ще плати за тази дейност общо на 2 001 464 400 лв.
Малко на два пъти е увеличен бюджетът за плащания към чужди фондове. За тази година в това перо бяха заложени 73 млн. лв., докато през 2019 г. те ще бъдат малко над 160 млн. лв.
Увеличават се и средствата, предвидени като трансфер от бюджета на МЗ към НЗОК. За 2019 г. са предвидени 43 млн. лв., което е с 19 млн. лв. повече от заложените за тази година средства. По-голямата част от увеличението е предвидено за интензивни грижи за неосигурени.
Средствата за дентална помощ остават без промяна в сравнение с тазгодишния бюджет – 167 млн. лв.
Резервът на НЗОК за идната година, както и почти всички останали пера в бюджета, също търпи увеличение спрямо т. г. Догодина той ще е в размер на 127 105 300 лв., което е с 39,5 млн. лв. повече от тазгодишния.
Очаквано, размерът на здравната вноска за 13-та поредна година остава без промяна – 8%.
Относно проектобюджета за 2019 г. зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева подчерта:
-Увеличението по видове здравноосигурителни плащания на този етап е разпределено така, че да може да осигури спокойно и оптимално разпределение на средствата при сега действащите параметри на НРД, като предвиждаме и някои положителни промени за здравноосигурените лица, но не очакваме да настъпи напрежение в разпределението на разходите. В областта на ПИМП се опитваме да поставим акцент върху профилактиката, да въведем критерии за наблюдение и отговорност от страна на лекарите, индикатори за наблюдение на резултатите от профилактиката на пациентите, като предвиждаме допълнителни медико-диагностични изследвания да бъдат направени в някои сфери, които касаят пренаталната диагностика на бременни жени в риск и по-скъпоструващи направления, които в момента отчитат недостиг, като ЯМР и други високоспециализирани изследвания. Предвиждаме положителен ефект и върху разходите, които касаят болничната помощ.
С проектобюджета се предвиждат значителни административни промени. Фондът за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина ще преминат на подчинение на НЗОК, като ще бъде направен допълнителен трансфер от 16 млн.лв.
Ще бъде създаден и нов орган - Агенция за медицински надзор, който ще обедини функциите на Изпълнителната агенция по трансплантации и на Изпълнителната агенция по медицински одит. Предстои приемането му от МС и НС.
С целия проектобюджет на НЗОК за 2019 г. можете да се запознаете тук.


Няма коментари:

Публикуване на коментар