неделя, 21 октомври 2018 г.

Национален конкурс за интерактивни карти отбелязва 20-тата годишнина на Световния ГИС ден


„Преоткриваме България с ГИС“ е мотото на конкурса, който насърчава малки и големи откриватели да разкажат своят история

По повод Световния ден на Географските информационни системи (ГИС), Есри България стартира национален конкурс за интерактивни карти под надслов „Преоткриваме България с ГИС“. В рамките на конкурса всеки от участниците ще има възможност да използва една от специално разработените апликации и да разкаже своята история, която да остане във времето. Интерактивните карти съчетават една или повече уеб карти, придружени с текст, снимки и мултимедийно съдържание, които могат да направят всяка история вълнуваща по нов, интересен и увлекателен начин, използвайки универсалния визуален език на географията.
Историите могат да бъдат свързани със специално преживяване, с полезна информация, с исторически или фактически данни, с личен или обществен проект. В конкурса могат да се включат както организации, така и индивидуални участници, като награди ще бъдат връчени в следните категории:
История и култура - истории за културни събития, фестивали, чествания, традиции, паметници на културата, исторически забележителности, градове, общности, нации, местности и много др.;
Образование - истории, които са насочени към обучението, образованието и изучаването. Истории за училище, университет, курс, кръжок и всичко, което ни помага да се развиваме и обогатяваме с нови и полезни знания;
Пътуване и туризъм - познати и непознати места, пътища, гледки и преживявания, свързани с красотата на нашата родина;
Устойчиво развитие - истории, които са свързани с теми като околна среда, градско развитие, лични или обществени каузи, добри практики и примери от дейността на организации и много др.
Над 80% от информацията, с която ежедневно боравим, съдържа пространствена компонента. Именно Географските информационни системи са тази технология, която съчетава местоположението на обектите с описателната информация за тях. Комбинирането и визуализирането на тази информация в слоеве помага за по-доброто разбиране на събитията и взаимовръзките между обектите в света около нас. Така ГИС се превръща в мощен инструмент за събиране, обмен и споделяне на знания, който улеснява идентифицирането на съществуващи проблеми, и осигурява подходящите средства за взимане на информирани решения.
Победителите от конкурса „Преоткриваме България с ГИС“ ще бъдат обявени до 14 ноември 2018 г., когато ще се проведе честването на 20-тата годишнина Световния ГИС ден в България в София. Имената на призьорите във всяка категория ще бъдат обявени публично в срок до 5 дни от края на Конкурса на интернет страницата на Есри Българоя, Facebook страницата на Есри България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар